Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Balanserat elpris till Härjeåns personal

Ett elavtal för dig som inte vill tänka så mycket på elpriset

Jag vill teckna ett Balanserat elpris till personalpris

Om du väljer att  teckna Balanserat elpris från 2024-01-01  kommer vi att prissäkra en volym till ett bestämt pris. Priset och tiden det gäller kommuniceras på Workplace. Utöver det erbjuder vi 5 öre/kWh i rabatt samt fri månadsavgift. Angivna priser är inkl. moms. Det är viktigt att komma ihåg att priset kommer att variera varje månad beroende på hur din förbrukning sett ut i förhållande till din fasta volym.

Som en krockkudde mot stora prissvängningar

Genom att prissäkra en del av din elförbrukning för det kommande året, får du ett mer balanserat elpris och en mer förutsägbar faktura. Du får inte det absolut lägsta priset, men du får inte heller pristopparna. Lagom billigt. Väldigt tryggt. Låt oss förklara det mer i detalj.

Till att börja med kommer vi erbjuda Balanserat elpris till dig som bor eller har en anläggning inom elområde 1 eller 2.

Varför Balanserat elpris?

Inga dyra riskpåslag

Det kanske mest revolutionerande med Balanserat elpris är att du slipper betala dyra kostnader för riskpåslag som ett vanligt fastprisavtal innehåller. Med det menas att vi inte behöver ta höjd för ökade kostnader om du använder mer eller mindre el än vad vi köpt in.      

Visa mer

En krockkudde mot höga elpriser

I grunden har vi prissäkrat en fast volym (vi kallar det “fast volymkostnad”) till dig  som inte påverkas av hur elpriset rör sig. Det är den fasta volymen som hjälper dig att hålla nere dina kostnader när priset på el sticker iväg. 

Visa mer

Du får ett jämnt pris

Till skillnad från ett rörligt elpris med höga toppar och djupa dalar, ger Balanserat elpris ett tryggt och mer förutsägbart pris. Det kommer att gå upp och ner en del men du behöver inte oroa dig för stora svängar.

Visa mer

En fast och en rörlig volym som påverkar ditt elpris

Balanserat elpris består av två delar

Fast volym

Den fasta volymen är den mängd el som vi prissäkrar för 12 månader framåt. Den baseras på föregående års förbrukning och fördelas ut så att du har ett visst antal kilowattimmar att förbruka till ett fast pris. Som en krockkudde mot prissvängningar helt enkelt.

Rörlig volym

I verkligheten kommer du inte att använda exakt den mängd el som fördelats ut. Det kommer högst sannolikt alltid att ske en differens mellan den fasta volymen och din faktiska förbrukning. Här kommer den rörliga volymen in i bilden. Om du använder mer köper vi in el till spotpris. När du använder mindre säljer vi av el till spotpris. I bilderna nedan förklarar vi mer.

Så fungerar det

När du använder mer eller mindre än din fasta volym

Om du använder mer än din fasta volym

Då köper vi in el till spotpris och adderar mellanskillnaden till din fasta volymkostnad. Det betyder dock inte alltid högre pris. Om spotpriset vid tillfället är lägre än din fasta volymkostnad kan priset på sista raden bli lägre. Om spotpriset däremot är högre än din fasta volymkostnad kan priset på sista raden bli högre än ditt prissäkrade pris.

Om du använder mindre än din fasta volym

Då säljer vi den outnyttjade förbrukningen till spotpris och drar ifrån skillnaden från din fasta volymkostnad. Det betyder dock inte alltid lägre pris. Om spotpriset vid tillfället är lägre än din fasta volymkostnad kan priset på sista raden bli högre. Om däremot det nuvarande priset för el är högre än din fasta volymkostnad kan priset på sista raden bli lägre än ditt prissäkrade pris.

Så fördelas din fasta volym

Eftersom man vanligtvis använder olika mycket el under året fördelas antal kilowattimmar av din fasta volym ut enligt en standardiserad förbrukningskurva. Detta så att du har fler kilowattimmar att förbruka under vinterns kalla månader och mindre under sommar. Här nedan kan du se hur vi fördelar ut din fasta volym i procent över året. Volymen slås sedan ut så att du har lika många kilowattimmar att förbruka över månadens alla timmar.

Så fungerar det på fakturan

Avtalsbenämning

Här visas benämningen på ditt avtal. Det pris som du avtalat med oss fick du  i samband med att du tecknade avtalet. Det kommer att vara detsamma under hela avtalsperioden. Enkelt förklarat har du prissäkrat en viss volym el till detta pris, en fast volymkostnad.

Visa mer

Månasdavgift

Avtalets månadsavgift, aktuell period- och prisinfomation, samt summa.

Visa mer

Timpris

I grunden är ditt balanserade elpris ett timprisavtal som avräknas mot värdet av din fasta volymkostnad (som på fakturan är 896 kWh). På raden visas det varje kilowattimme kostat per timme samt hur många kWh du har förbrukat under månaden.

Visa mer

Värde av prissäkrad volym

Det är här krockkudden kommer in i bilden. Genom att avräkna din fasta volymkostnad mot månadens spotpris på Nordpool får vi fram ett värde ( i detta fall 19,99 öre/kWh). Det är värdet av den prissäkrade volymen som fungerar som krockkudden mot det rörliga timpriset och gör att ditt elpris blir förhållandevis jämt och balanserat. Värdet kan bli plus eller minus beroende på hur priset på Nordpool skiljt sig från din fasta volymkostnad. Så här räknar du fram värdet/utfallet: Din prissäkring (fasta volymkostnad) (57,39) – Spotpris på Nordpool för juli månad (37,44) = 19,99 öre/kWh.

Visa mer