Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Var med och påverka! Välj Bra Miljöval till ditt elavtal.

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå?

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh.

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar, det enda du behöver göra är att kryssa för “Bra Miljöval” när du väljer avtal. Om du vill ändra ditt val angående Bra Miljöval under avtalsperioden så är det bara att kontakta oss. Har du redan ett avtal och vill lägga till “Bra Miljöval” kan du göra det i nedan formulär.

Exempel på projekt som pengarna gått till är passager förbi vattenkraftverk, energieffektiviseringsprojekt och en ljusare framtid för vissa hotade vattenlevande arter. Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Läs mer om Bra Miljöval.

Vad är bra med tillvalet “Bra Miljöval”?

Minskad klimatpåverkan

Du minskar din klimatpåverkan när elen motsvarande din förbrukning kommer från miljömärkt vindkraft.

Tar hänsyn till djur och natur

Du ställer krav på att även förnybar produktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter & människor.

Minskar efterfrågan på el med hög miljöbelastning

Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning (t.ex. kärnkraft och fossil el) samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.

Bidrar till miljöprojekt

Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar

Här bidrar du till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh.

Lägg till Bra Miljöval här

Ja tack! Jag vill lägga till Bra Miljöval till mitt elavtal för 3,75 öre/kWh.

Fyll i dina uppgifter nedan så lägger vi till det till ditt elavtal. Du kan när som helst ta bort tillvalet genom att kontakta oss.

Naturskyddsföreningens projekt

För energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan

Exempel på projekt som pengarna i ”Bra Miljöval” gått till är passager förbi vattenkraftverk, energieffektiviseringsprojekt och en ljusare framtid för vissa hotade vattenlevande arter. Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen.