Ursprungsmärkning av el

Ursprunget är utfärdat av Svenska Kraftnät och uppdelat i förnybara energikällor (sol, vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv).

All el som levererades av Fyrfasen Energi under 2017 kom från förnybara energikällor.

Vår redovisning för 2017

Miljöpåverkan 2017
Den el som vi sålde gav upphov till:

Kärnbränsleavfall:0 mg/kWh
CO2 (Koldioxidutsläpp):0 g/kWh

   

 

Titta alltid efter en ursprungsmärkning på din el, då kan du göra ett medvetet val och säkerställa att din el kommer från förnybara energikällor om du så vill. Omärkt el kan ha sitt ursprung i kol eller olja, krafter som orsakar stora koldioxidutsläpp dygnet runt, året runt.

Genom att välja ursprungsmärkt el medverkar du till att elmixen på Nord Pool blir allt grönare för varje år. Hos oss på Fyrfasen kan du göra tillval för ursprungsmärkning från förnybara energikällor med 0 % CO2-påverkan samt Bra Miljöval.


Ånge 2018-05-16
Greger Gustin
Elmarknadsansvarig