Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Balanserat elpris  

För dig som vill ha ett tryggt och balanserat elavtal utan höga pristoppar.

Med Balanserat elpris får du en bra balans mellan tryggheten i ett fast elavtal, och fördelarna med ett timprisavtal. Du behöver inte hålla stenkoll på elpriset varje timme om du inte vill. Balanserat elpris hjälper dig hålla nere dina elkostnader när elpriset är högt. Samtidigt kan du fortfarande minska dina elkostnader genom att till exempel tvätta och diska under billigare timmar på dygnet.

Så fungerar ett balanserat elpris

Balanserat elpris tecknas för ett år framåt. Det första som händer när du tecknar dig är att Fyrfasen handlar en stor volym el på elmarknaden. Volymen som handlas ska motsvara din förmodade totalförbrukning det kommande året. Denna volym fördelas sen på det kommande årets alla timmar, så att det varje timme ska finnas en bestämd mängd el som du kan förbruka till ett avtalat pris.

Den bestämda mängden el som du kan förbruka per timme kallas för timvolym. Din kostnad för att förbruka din timvolym förändras inte under året, utan är densamma för alla timmar under avtalstiden. Denna del påverkas alltså inte av om det aktuella priset på elmarknaden är högt eller lågt, och hjälper dig alltså att hålla nere dina kostnader när elpriset har sina toppar.

Bilden visar hur din förbrukning per timme kan se ut i förhållande till en timvolym.

När du förbrukar mer eller mindre än din timvolym

I realiteten kommer din timförbrukning förmodligen att antingen överstiga eller understiga din bestämda timvolym, och sällan hamna precis på den bestämda mängden el som ingår i timvolymen. Då är det viktigt att förstå vad som händer i de respektive fallen, och hur du kan använda det för att sänka dina elkostnader.

Exempel 1: förbrukningen överstiger din timvolym

Om du under någon timme förbrukar mer än vad som ingår i din timvolym, så sker en handel för den delen som överstiger din timvolym. Vi köper helt enkelt in den överstigande delen till det aktuella spotpriset på elmarknaden, och adderar den kostnaden på vad du redan betalar för timvolymen. Överförbrukningen hanteras därmed på samma sätt som om du skulle ha ett vanligt timprisavtal. Du betalar alltså under denna timme dels den avtalade kostnaden för din timvolym, dels vad det kostar på elmarknaden att handla den överstigande delen just då.

All förbrukning som överstiger timvolymen (mörkblå del) köps in till aktuellt marknadspris.

Exempel 2: förbrukningen understiger din timvolym

Om du under någon timme förbrukar mindre än vad som ingår i din timvolym, så flyttas inte den outnyttjade timvolymen till nästa timme eller sparas på annat vis. I stället sker även här en handel. Men i detta fall så sker en försäljning av den outnyttjade delen av din timvolym. Den delen som du inte använder säljer vi till det aktuella marknadspriset för el, och vinsten dras av från den avtalade kostnaden för din timvolym.

All outnyttjad timvolym (ljusgrön del) säljs till det aktuella marknadspriset.

Planering kan sänka dina elkostnader

Med Balanserat elpris får du även fördelarna från ett vanligt timprisavtal. Det innebär att du kommer att kunna sänka dina elkostnader ytterligare genom att hålla koll på hur elpriset rör sig under dagen, och planera din förbrukning. Om du kan undvika att förbruka mycket el under dyrare timmar, så undviker du också att betala ett högre pris för förbrukning som överstiger din timvolym. Under dyrare timmar är det extra bra att försöka hålla förbrukningen inom din timvolym, för då kan du också sälja all outnyttjad timvolym till ett högre pris.

Har du outnyttjad timvolym under en billigare timme under dygnet, så får du mindre betalt för den vid försäljningen. Det är därför det är fördelaktigt att flytta förbrukning genom att t.ex. diska och tvätta på billigare timmar, för överstiger du din timvolym så kostar det då mindre att handla in överskottet på elmarknaden.

Balanserat elpris anpassar sig efter din förbrukningskurva

Din förbrukning skiljer sig vanligtvis under året, då uppvärmning under vinterhalvåret står för en betydande del för många kunders förbrukning. Under denna period brukar i regel också elpriset ligga högre, då efterfrågan på energi ökar. Med en större timvolym ökar din möjlighet att minimera timmar med överförbrukning då el behöver handlas till ett högre pris. Därför anpassar vi din timvolym efter en kurva, så att du har mer att förbruka per timme under kalla vintermånader, än per timme under varma sommarmånader. Kunder med en förbrukning under 100.000 kWh/år fördelas efter en standardprofil. Kunder med en årsförbrukning på över 100.000 kWh/år får i stället en månadsbaserad kurva. Total volym per månad motsvarar då vad som förbrukades av kunden under samma månad föregående år.

Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.

Med vår app får du information om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.

Kom igång!

Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.

Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.

Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Fyrfasen app

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.

Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.

Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.

Hållbar el från förnybara källor

Vad är specifikt för balanserat elpris?

En prissäkrad mängd el

Vi köper in en fast volym el till ett fast pris. Volymen som prissäkras baseras på din historiska årsförbrukning.

Minska oron för stora svängningar i elpriset

Den prissäkrade delen hjälper dig att kapa kostnader vid höga pristoppar.

Anpassat efter din förbrukning

Du får en bestämd mängd el (kWh) att förbruka varje timme. Vi fördelar även så du får mer per timme på årets kalla vintermånader.

Fördelarna med ett timprisavtal

Du kan fortfarande kapa kostnader genom att flytta din förbrukning till billigare timmar.