Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Var med och påverka! Välj Bra Miljöval till ditt elavtal.

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå?

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå kan du köpa miljömärkt el – Bra Miljöval. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom miljömärkt vindkraft samtidigt som du bidrar till Naturskyddsföreningens olika projekt för energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan. Tillvalet kostar 3,75 öre/kWh.

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar. Om du vill lägga till eller ta bort ditt val angående Bra Miljöval under avtalsperioden så är det bara att kontakta oss.

Exempel på projekt som pengarna gått till är passager förbi vattenkraftverk, energieffektiviseringsprojekt och en ljusare framtid för vissa hotade vattenlevande arter. Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen. Läs mer om Bra Miljöval.

Vad är bra med tillvalet “Bra Miljöval”?

Minskad klimatpåverkan

Du minskar din klimatpåverkan när elen motsvarande din förbrukning kommer från miljömärkt vindkraft.

Tar hänsyn till djur och natur

Du ställer krav på att även förnybar produktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter & människor.

Minskar efterfrågan på el med hög miljöbelastning

Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning (t.ex. kärnkraft och fossil el) samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.

Bidrar till miljöprojekt

Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

Naturskyddsföreningens projekt

För energieffektivisering och ytterligare minskad miljöpåverkan

Exempel på projekt som pengarna i ”Bra Miljöval” gått till är passager förbi vattenkraftverk, energieffektiviseringsprojekt och en ljusare framtid för vissa hotade vattenlevande arter. Grundkravet för att få märkas med Bra Miljöval är att elen ska vara förnybar, men det ställs även hårda krav på den förnybara produktionen.