Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Välkommet elprisstöd till norra Sverige

9 mars stod det klart med en förordning om ett andra elprisstöd som omfattar hela Sverige. Det innebär att även hushåll i norra Sverige kommer att beviljas elprisstöd för perioden november till december 2022. Förordningen träder i kraft den 27 mars i år och planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna i vår. Konsumenterna kommer att få stöd för 80% av sin elanvändning under perioden. Begränsningen innebär att Svenska kraftnät hushåller med intäkterna för överbelastning och ger en signal till elanvändare att fortsätta att dra ner sin förbrukning av elen. På så sätt förbättras effektsituationen vilket stimulerar sänkta elpriser.

Vem har rätt till ersättningen?

De hushåll i Sverige som använt el under perioden november–december 2022 och som har elnätsavtal för konsumentändamål har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 som har rätt till ersättningen. Även dödsbon har rätt till ersättning.

Så betalas elprisstödet ut

Utbetalning av elprisstödet till hushåll hanteras av Försäkringskassan och Swedbank. För att ta del av stödet underlättar det om ditt bankkonto är registrerat hos Swedbank. Du som har pension eller är registrerad hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten behöver inte göra någonting. Utbetalning sker då per automatik.

Då betalas elprisstödet ut

För utbetalningar till alla hushåll som använt el under perioden november–december 2022 är planeringen att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna under våren 2023. Ett exakt datum finns inte i dagsläget.

Mer information

Besök regeringens webbplats om energikrisen. Här finns samlad information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt. Här hittar du bland annat ett uppdaterat Frågor & Svar.

Publicerad 13 mars 2023

Se också

Så fungerar elprisstödet

2023-01-09

Tillsammans planar vi ut kurvan

Tillsammans planar vi ut kurvan

2022-12-09

Julpynta klimatsmart

2022-11-25