Fyrfasen bedriver Schysst elhandel

Schysst elhandel

Vi drivs av att skapa ärliga, trygga och långsiktiga relationer med dig som kund. Därför är vi extra glada att numera att vara certifierade inom Schysst Elhandel. En kvalitetssäkring som ska öka tryggheten för dig som kund i valet av elhandelsbolag och mota bort oseriösa aktörer på marknaden.

Schysst elhandel - ärligt, tydligt och tryggt

Schysst elhandel är en certifiering av elhandelsföretag som betyder att du som kund ska kunna lita på att ett certifierat företag bedriver schyssta säljmetoder. Certifieringen är instiftad av branschföreningen Energiföretagen i Sverige men själva processen utförs, uppföljs och granskas av ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL. 

Genom certifieringen av Schysst elhandel avger vi som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för dig som kund att känna trygghet i valet av elhandelsföretag. Med Schysst elhandel gör vi det synligt för dig att våra säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs.

 

 

Teckna ett schysst elavtal

Ränka ut ditt pris och teckna ett schysst elavtal, snabbt och enkelt!

 


Teckna avtal


Dina uppgifter

Kunduppgifter

Var vänlig fyll i nedanstående kunduppgifter. OBS! Det är bara den som står som kund hos nätbolaget som kan teckna avtal på vald anlägging.

Anläggningsuppgifter

Du hittar ditt anläggnings-ID och områdes-ID hos ditt elnätsföretag eller på din elnätsfaktura. Anläggnings-ID är ett 18-siffrigt ID-nummer för din elanläggning, som börjar på 735999… och områdes-ID är tre stora bokstäver.

Om du är osäker på uppgifterna gällande ditt nätbolag, faxa eller skicka gärna en kopia av fakturan från ditt nätbolag.

Övriga upplysningarVälj ett alternativ

Bekräfta beställning

* Avtalet är giltigt först efter att Fyrfasen Energi har tagit en kreditupplysning samt gjort en kontroll av kundens anläggningsuppgifter.

Bekräftelse på tecknat avtal skickas via e-post.

Fakturering sker som standard med pappersfaktura varje månad. Läs mer om våra olika betalalternativ och hur du beställer dessa.