Historiskt låga elpriser – här för att stanna

Det skrivs mycket historia i Sverige och övriga världen just nu. Coronavirusets spridning bereder väg för lågkonjunktur där både privatpersoner och företag har tuffa tider framför sig. Vädret under vintern 2020 slår rekord i mängd nederbörd, vind och milda temperaturer. Många branscher påverkas, inte minst elmarknaden där elpriset sjunkit till historiskt nivåer till följd av marknadsläget och vädret. Vinnarna blir konsumenterna medan elproducenterna får sälja ut el till priser långt under produktionskostnad för vissa produktionsanläggningar.  

Enligt experterna tror man att de låga priserna är här för att stanna under en längre tidshorisont.

– Spotpriserna har etablerats på en nivå kring 10 öre/kWh. I stort väntar vi oss att prisnivån håller sig kring 10 öre/kWh fram till nästa vinter, vilket är en exceptionellt låg nivå över en så lång tidsperiod, säger Christian Holtz till DI, energiexpert på konsultbolaget Sweco.

 

Med vår app kan du följa elpriset på den nordiska elbörsen - timme för timme. Utforska appen.

Coronavirusets utbredning påverkar elpriset genom att priserna på kol och olja sjunker i takt med att industrier går på lågvarv eller stängs ner, vilket gör att efterfrågan på råvaror minskar. En faktor som indikerar fortsatt pressade elpriser på lite längre sikt.

Vädrets påverkan på elpriset är en effekt av rikligt med nederbörd vilket gör att den hydrologiska balansen (tillgången till vatten och snö i våra magasin) ökar. Den ökade installerade effekten av vindkraft driver även ner priset under de blåsiga perioder vi upplevt, till i vissa fall minusnivåer. Med tanke på det rekordhöga överskottet i den hydrologiska balansen tror man att priset kommer hålla en fortsatt låg nivå även på längre sikt.

– För kunder med rörliga elpriser blir det väldigt påtagligt med lägre kostnader på fakturan från elhandelsföretagen. Då marknaden ser ut som den gör där vi ser faktorer som även påverkar nedgången på lite längre tidshorisonter rekommenderar vi kunder att välja ett rörligt avtal för att ta del av prisläget på marknaden, säger Cecilia Norberg vd Fyrfasen Energi.