Höga elpriser - ska jag välja rörligt eller binda mitt elpris?

I media möts vi ofta av alarmerande rubriker om ”rekordhöga elpriser”, eller ”rekordlåga elpriser” med tillhörande rekommendationer om huruvida man bör binda sitt elavtal eller ej. Allt beroende på rådande marknadsläge. Det är inte alltid lätt att förstå vad som händer, vad elprisets upp och nedgångar påverkas av och hur man som konsument kan tänka i valet av elavtal. Utifrån sommarens utveckling förklarar vår elmarknadsanalytiker marknadsläget och rekommenderar utifrån våra analyser. 

Ökade elpriser

Under sommaren har vi sett en exceptionell uppgång av elpriset till historiskt sett höga nivåer. Ökningen är ett resultat av bland annat mindre nederbörd och vind samt kärnkraft som pausats på grund av årligt underhållsarbete. Höga elpriser i Europa har också bidragit till prisökningen eftersom vi då exporterar mer el. Tillgången på vatten i vattenkraftens magasin är just nu ovanligt låg för den här tiden på året. Men mycket kan hända på en marknad i ständig rörelse. Får vi en regnig höst som fyller vattennivåerna i våra nordiska vattenmagasin så kommer trenden sannolikt att gå mot lägre elpriser än i dagsläget.

Bilden visar elprisets utveckling historiskt från januari 2017 fram till augusti 2021.

Elterminsmarknaden kan ses som elmarknadens bedömning av var elpriset kommer att ligga i framtiden. Bilden visar elterminspriset på Nasdaq den 6 September 2021. Som vi kan se av bilden så förväntas elpriset ligga väldigt högt det närmaste halvåret för att sedan sjunka till mer normala nivåer. Vi ser att elterminspriserna är högt drivna nu framförallt på kort sikt och detta drar upp priset på fastprisavtal.

Vår rekommendation

I tider då elpriset stiger är oron nära till hands och det kan kännas tryggt att säkra sitt elpris genom att välja ett fast elpris. Vi rekommenderar i stället att hålla ut under hösten och inte binda upp sig på långa fastprisavtal i dagsläget. Det riskerar att bli dyrt i längden. Att binda elpriset för en längre period kan tyckas vara lockande då priset är lägre på de längre avtalen, men då ska man ha i minnet att detta fortfarande är på en historiskt hög prisnivå. Vi rekommenderar i stället ett rörligt elavtal eller timprisavtal just nu. Ett rörligt elpris riskerar visserligen att bli högt den närmsta tiden, men när priserna går ner så sjunker även det rörliga elpriset, ett fast elpris ligger då kvar på samma (höga) nivå. Med ett rörligt elpris hos Fyrfasen har du heller ingen bindningstid (en månads uppsägningstid) så du kan säga upp avtalet och binda elpriset i ett mer gynnsamt prisläge om marknaden går ner.  

 

Om du känner dig osäker på vilket elavtal som passar dig bäst är du alltid välkommen att ta kontakt med vår kundservice.