Höga elpriser och regeringens elpriskompensation

Därför kan elräkningen bli extra hög i januari

Sällan har väl el fått sådan uppmärksamhet som under senare tid och inte är det konstigt med tanke på hur elpriset slagit i höjden. Det är nu, när fakturan från december dimper ner i mejlkorgen som många märker av en stor skillnad.

Därför har priset på el ökat

Priset på el påverkas av en mängd olika faktorer såsom väder och vind, priset på olja, kol och gas, utbud och efterfrågan. Det höga elpriset beror på en kombination av höga bränslepriser, låg produktion från vindkraftverk och en ökad förbrukning på grund av kallare väder.

Stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige

Vi har även sett stora prisskillnader mellan våra olika elprisområden i Sverige där priserna letat sig långt högre i söder än i norr. Detta beror på att det inte finns lika mycket kraftproduktion i södra delarna. Då överföringskapaciteten från norra till södra Sverige är begränsad får man importera el från Europa för att täcka behovet i söder. Elen som importeras produceras till stor del från fossila bränslen som kol och gas. Råvaror vars priser har skjutit i höjden på grund av framförallt låg tillgång på gas. För el som produceras av fossila bränslen tillkommer även så kallade utsläppsrätter (en produkt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från industrier och kraftverk) vilka även de är ovanligt högt prissatta.

Regeringen avsätter 6 miljarder kronor i elpriskompensation

Den 12 januari gick regeringen ut med ett pressmeddelande där man meddelande att man planerar att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Förslaget beräknas beröra över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige. Det vet vi i dagsläget om kompensationen:

  • Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.
  • Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså max totalt 6000 kronor.
  • Regeringen har uttalat att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, med höga elpriser under hösten och vintern. De har sökt en lösning att hantera läget som är de anser är enkel och snabb att få tillstånd
  • Medlen ska betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det.
  • Regeringens förslag är att elnätsföretagen ska administrera ersättningen.
  • Den exakta utformningen av elpriskompensationen är inte klart ännu utan det kommer att tas fram i dialog mellan myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen. Så exakt vem som har rätt till vilken kompensation, samt när man förväntas få den kan vi inte svara på idag.

Vad har du för avtal?

I vår app kan du se vilket avtal du har idag. Här kan du även se din faktura, få svar på de vanligaste frågorna och chatta direkt med oss om du har frågor.  

Vi finns här för dig

Har du frågor om din senaste faktura eller ditt elavtal, tveka inte att ta kontakt med oss.