Rörligt elpris – följ elbörsens utveckling

Det rörliga elpriset består av ett inköpspris, påslag, elcertifikatavgift, skatt, moms och årsavgift.

Fyrfasens elpris

Fyrfasen Energis inköpspris är detsamma som vårt faktiska inköpspris för det elområde din anläggning tillhör. I inköpspriset ingår spotpriset som baseras på vad varje timme kostar att köpa på Nordpool, kostnad för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät för att vi använder elnätet. Uppsägningstiden på rörligt avtal är 30 dagar.

Hur har elpriset utvecklats under åren?

Inköpspriset varierar från månad till månad. Här kan du se inköpsprisets utveckling från 2011 och framåt.

Historik

Var vänlig fyll i ditt postnummer för att se prishistoriken.

Postnummer:

OBS! Förändringar av energiskatten 2018

Från och med den 1 januari 2018 flyttas energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.