Rörligt elpris – följ elbörsens utveckling

Det rörliga elpriset består av ett inköpspris, påslag, elcertifikatavgift, skatt, moms och årsavgift.

Fyrfasens elpris

Fyrfasen Energis inköpspris är detsamma som vårt faktiska inköpspris för det elområde din anläggning tillhör. I inköpspriset ingår spotpriset som baseras på vad varje timme kostar att köpa på Nordpool, kostnad för balanskraft, profilkostnader och avgifter till Svenska Kraftnät för att vi använder elnätet. Uppsägningstiden på rörligt avtal är 30 dagar.

Så sätts vårt rörliga elpris

  • Inköpspris för månaden
  • Påslag 3,75 öre/kWh inklusive moms
  • Månadens avgifter för elcertifikat
  • Balanskraftskostnad och profilkostnad
  • Svenska Kraftnäts avgifter

Månadsavgift på 35 kr inklusive moms tillkommer. 

Hur har elpriset utvecklats under åren?

Inköpspriset varierar från månad till månad. Här kan du se inköpsprisets utveckling från 2011 och framåt.

Historik

Var vänlig fyll i ditt postnummer för att se prishistoriken.

Postnummer: