Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Köpa solceller? Räkna fram pris på solceller i vår kalkylator

Pris på solceller för ditt tak

En investering i solceller är inte bara en insats för miljön utan även en ekonomiskt lönsam investering. Den höjer värdet på fastigheten och sänker kostnaden för köpt el. Dessutom är en solcellsanläggning i princip helt underhållsfri.

Vi levererar nyckel­färdiga solcells­anläggningar till din fastighet. I nedan kalkylator kan du enkelt få pris på solceller för ditt tak. Observera att priset är en indikation, för exakt pris kontakta oss för en offert.

 

Solcellskalkylator

Vanliga frågor om solceller

Hur lång tid tar det från beställning till det att solcellerna är på plats?

Från beställning till nyckelfärdig anläggning brukar det ta ca 2-8 veckor beroende på årstid och projektets omfattning.

Visa mer

Skiljer sig prestationen av en solcellspanel i norra Sverige jämfört med södra?

En av de vanligaste frågorna vi får är hur en solanläggnings prestanda sjunker i och med snömängder och mörker.
Många tror att en solanläggning presterar mindre ju längre norrut man kommer men tanke på de mörkare perioderna på året. Men faktum är att den energi vi förlorar under årets mörkare tider har vi igen under sommarhalvårets långa dagar så det går jämt ut.

Visa mer

Behöver man bygglov för att få sätta upp ett solcellssystem?

Från och med 1 aug 2018 behövs inget bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Bygglov krävs dock för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Visa mer

Är det lönsamt med solceller?

Med en solcellsanläggning minskar ditt behov av köpt el, vilket sänker din elkostnad. Eftersom du minskar ditt behov av köpt el blir du dessutom mindre påverkad av framtida förändringar i elpriset.

När anläggningen är avbetalad är solel så gott som gratis. I dagsläget är det vanligt med avskrivningstider på upp till 8-12 år. I de flesta fall kan man räkna med mycket kortare avskrivningstid.

Lönsamheten för din solcellsanläggning påverkas positivt av bidrag eller ROT-avdrag, liksom av skattereduktion och elcertifikat.

Visa mer

Vanliga frågor och svar Fyrfasen

Se fler vanliga frågor och svar eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig

Låt solen bli till el!

Film från installation i Vemdalen.

Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.

Med vår app får du information i realtid om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.

Kom igång!

Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.

Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.

Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Fyrfasen app

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.

Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.

Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.