Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Elområden vad är det?

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden som ibland har olika elpris.

Varför elområden?

Elområden vad är det? Indelningen av Sverige i elområden syftar bland annat till att de regionala prisskillnaderna ska stimulera att fler nya kraftverk byggs där det är underskott på el. Men även att statliga Svenska kraftnät, som driver stamnätet, ska få tydliga signaler om var stamnätet behöver förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige.

elområden vad är det Sverige

I norra Sverige produceras det normalt mer el än det förbrukas. I södra Sverige råder motsatt förhållande. Samtidigt räcker kapaciteten i våra elledningar inte alltid till för att transportera elen från norr till söder. Dessa begränsningar av överföringskapaciteten är vanligast under de timmar på dygnet när konsumtionen av el är hög. Under dessa timmar stiger även elpriset eftersom det styrs av tillgång och efterfrågan.

 

Vad betyder elmområden för mig som elkund?

Elpriserna kommer periodvis att kunna variera beroende på var i Sverige du använder din el. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.

 

Hur påverkas Sverige av elområden?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, precis som för andra varor på en öppen marknad. Dessutom styrs prissättningen av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten för att förhindra flaskhalsar.