Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Vi hjälper dig hela vägen

Så säljer du din överskottsel tillbaka till oss

Producerar du el för eget bruk genom solceller och vill bli din egen elproducent? Vårt erbjudande för småskalig elproduktion omfattar i princip alla som vill producera el för eget bruk. Är du elhandelskund hos oss kan du teckna ett produktionsabonnemang där vi köper den energi du får över.

Så här går det till, från start till mål

Kontakta en behörig elinstallatör

För att installera anläggningen kontaktar du en behörig elinstallatör i god tid, beräkna 3-4 månader innan installation. Det är ditt ansvar att arbetet utförs av en behörig elinstallatör enligt gällande standard.

Visa mer

Elinstallatör gör en föranmälan

Elinstallatören gör en föranmälan till elnätsföretaget via foranmalan.nu

Visa mer

Elnätsföretaget kontrollerar dimensioneringen

De kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen, under sommar och höst kan handläggningstiden vara något längre än normalt.

Visa mer

Installation kan utföras

När din elinstallatör fått medgivande från elnätsföretaget kan installationen utföras. Om några speciella förutsättningar krävs för anslutningen kommuniceras det i detta skede t.ex. om mätaren behöver flyttas eller att elnätet behöver förstärkas innan produktionsanläggningen får anslutas.

Visa mer

Elinstallatör gör färdiganmälan

Elinstallatör skickar sedan en färdiganmälan till elnätsföretaget när anläggningen är klar att anslutas.

Visa mer

Elnätsföretaget kontrollerar om du behöver en ny elmätare

Om din fastighet är i behov av en ny elmätare, installerar dem det kostnadsfritt. En utflytt av din elmätare kan innebära att anslutningen blir fördröjd och eventuellt grävarbete behöver utföras på tjälfri och upptorkad mark.

Visa mer

Teckna elhandelsavtal för försäljning

För att sälja den överskottsel som du producerar behöver du teckna ett elhandelsavtal med produktionsabonnemang. Kontakta oss för att teckna avtal.

Visa mer

Vanliga frågor och svar om mikroproduktion

Hur fungerar mikroproduktion?

Visa mer

Vad är en växelriktare?

Visa mer

Hur vet jag hur mycket som jag matat in i nätet (som kan säljas till elhandelsbolaget)?

Visa mer

Kvittar ni produktion mot konsumtion?

Visa mer

Hur mycket får jag betalt när jag säljer min överskottsel?

Visa mer

Vanliga frågor och svar Fyrfasen

Se fler vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.

Med vår app får du information om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.

Kom igång!

Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.

Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.

Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Fyrfasen app

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.

Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.

Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.