Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Vanligaste frågorna just nu

Varför har elpriserna stigit så mycket?

Det vi upplever på elmarknaden med historiskt höga elpriser och stora variationer från timme till timme har flera förklaringar. Mer väderberoende kraft i systemet, såsom vindkraft, gör att väder och vind får en större påverkan. Rysslands invasion av Ukraina som bland annat lett till strypta gasleveranser till Tyskland har drivit upp priset på gas och andra fossila bränslen. Minskad tillgång på planerbar kraft såsom kärnkraft i södra Sverige medför att svenska elpriser blivit känsligare för förändringar i efterfrågan och produktion. Begränsningar i överföringskapacitet av el inom landet innebär att södra Sverige oftare importerar el från Europa, och drabbas då av de höga kontinentala elpriserna. Elpriserna är generellt lägre i norra delarna av Sverige. Läs gärna mer om varför.

Visa mer

När kommer elpriset att gå ner igen?

Det är många faktorer som påverkar elpriset, alltifrån väder och vind, råvarupriser till ekonomi och politik. Det vi sett på senare tid är att elpriset stigit till rekordnivåer, mycket på grund av läget i Europa med strypta gasleveranser från Ryssland men även på grund av att vi har förhållandevis liten planerbar kraft efter nedläggningar av flera kärnkraftverk i Sverige och Europa. När kommer elpriserna att ”stabiliseras” då? Det ärliga svaret är att vi inte vet. Det beror alldeles på alla faktorer som påverkar prisernas uppgång. Men vi vet att priset på el går upp och ner över dygnets timmar och det kan du som konsument ta vara på. Med ett timprisavtal betalar du för vad elen faktiskt kostar under varje timme. Du kan således undvika att diska, tvätta eller ladda elbilen under de allra dyraste timmarna och i stället styra allt du kan till de billigare timmarna. Läs mer om hur ett timprisavtal fungerar

Visa mer

Varför är det lägre elpriser i norr?

Sedan våra 4 elområden kom till 2011 har vi haft prisskillnader mellan norr och söder, men vi har aldrig sett så extrema skillnader som nu. Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan men påverkas också av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. I norr (elområde 1 och 2) finns idag gott om kraft från både vind och vatten. När tillgången i ett elområde överstiger efterfrågan så hålls priserna nere. I södra Sverige har vi idag för lite planerad elproduktion i förhållande till vår konsumtion. Då möjligheten till kraftöverföring från elområden i norr är begränsad räcker inte alltid kraften till i söder för att täcka behovet.  För att undvika effektbrist i söder behöver el importeras från våra europeiska grannar. Men då är det inte bara elen som importeras, utan även priset. Läs gärna mer här.

Visa mer

Vad är schysst elhandel?

Genom certifieringen av Schysst elhandel avger vi som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för dig som kund att känna trygghet i valet av elhandelsföretag. Med Schysst elhandel gör man det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs. Läs mer om Schysst elhandel och ta del av våra kundlöften.

Visa mer

Vad gör jag vid strömavbrott?

Gör en felsökning innan du kontakta elnätsföretaget. Ett strömavbrott ska du anmäla till ditt elnätsföretag, det är de som ansvarar för driften i elnätet. Kontaktuppgifter hittar du på din elnätsfaktura. Läs om vad du bör felsöka och få tips på hur du kan vara bättre förberedd inför ett längre strömavbrott.

Visa mer

Är det lönsamt med solceller?

Med en solcellsanläggning minskar ditt behov av köpt el, vilket sänker din elkostnad. Eftersom du minskar ditt behov av köpt el blir du dessutom mindre påverkad av framtida förändringar i elpriset.

När anläggningen är avbetalad är solel så gott som gratis. I dagsläget är det vanligt med avskrivningstider på upp till 8-12 år. I de flesta fall kan man räkna med mycket kortare avskrivningstid.

Lönsamheten för din solcellsanläggning påverkas positivt av bidrag eller ROT-avdrag, liksom av skattereduktion och elcertifikat.

Visa mer

Elområden vad är det?

Indelningen av Sverige i elområden syftar bland annat till att de regionala prisskillnaderna ska stimulera att fler nya kraftverk byggs där det är underskott på el och även att statliga Svenska kraftnät, som driver stamnätet, ska få tydliga signaler om var stamnätet behöver förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige. Läs mer om elområden här.

Visa mer

Vanliga frågor och svar Fyrfasen

Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.

Med vår app får du information i realtid om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.

Kom igång!

Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.

Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.

Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Fyrfasen app

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.

Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.

Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.

Välkommen att kontakta oss

Våra öppettider

Vardagar: kl. 09.00-16.00

Lunchstängt: kl. 12.00-13.00

Våra kontor

Hitta till våra kontor i Sveg och Ånge

Se fler vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Nyheter och press

Aktuellt hos oss, i energibranschen och för dig som kund

Rörligt elpris eller timpris - Fyrfasen

Rörligt elpris eller timpris – vad är skillnaden?

2022-01-27

Laddstation för elbil

Nu kan fler snabbladda bilen i Sveg

2022-02-09

När kommer elpriskompensationen

När kommer elpriskompensationen?

2022-05-10