Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor om faktura och betalning

Vad består dina elkostnader av?

Dina elkostnader består av tre delar

  1. Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag är cirka 35 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.
  2. Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget är cirka 20 procent av totalkostnaden.
  3. Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten är cirka 45 procent av totalkostnaden.

Läs mer om dina elkostnader

Visa mer

Vad är nätavgift?

Nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).

Pris för drift, underhåll och transport av el. 

Visa mer

Energiskatt vad är det?

Energiskatten är en fast kostnad som betalas för varje enskild kilowattimme el du använt. Det är med andra ord inte en procentuell andel av dina kostnader, likt moms eller inkomstskatt. Vilket innebär att du kan minska dina kostnader för energiskatt genom att använda mindre el. Läs mer och om vilka kommuner som har lägre energiskatt.

Visa mer

Vanliga frågor om elavtal och elpris

Hur skaffar jag det bästa elavtalet?

Att välja elavtal kan ofta kännas som att gå vilse i en djungel och många kanske tror att det inte gör någon skillnad i de olika avtalsformerna. En tung post på elräkningen är kostnaden för själva elnätet, men eftersom det inte går att välja elnätsföretag så är det desto viktigare att välja ett så bra elavtal som möjligt. En villaägare kan spara flera tusen kronor om året genom att ägna några minuter till att se över sitt elavtal. Vi har samlat några tips som kan vara bra att tänka på i jakten på det bästa elavtalet. Läs mer.

Visa mer

Hur tecknar jag elhandelsavtal?

Du kan teckna nytt elhandelsavtal med ditt nuvarande elhandelsföretag eller byta till ett nytt. Tänk på att den person i din familj som står för elnätsavtalet även ska vara den som tecknar elhandelsavtalet. Det ska alltså vara samma person som står för båda avtalen. Kontrollera först om du redan har ett tidsbundet elhandelsavtal eftersom du måste säga upp ditt gamla avtal. Ta reda på vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal, eftersom detta varierar. Läs mer.

Visa mer

Vad är schysst elhandel?

Genom certifieringen av Schysst elhandel avger vi som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för dig som kund att känna trygghet i valet av elhandelsföretag. Med Schysst elhandel gör man det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs. Läs mer om Schysst elhandel och ta del av våra kundlöften.

Visa mer

Vanliga frågor om solceller

Passar mitt tak för solceller?

Optimalt är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 35 grader. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 35 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Med de ”smarta solceller” som vi installerar kan solcellerna placeras i olika riktningar och lutningar oberoende av varandra. Detta går inte i en traditionell anläggning. Med ”smarta solceller” blir anläggningen också mindre känslig för skuggor vilket gör att solcellerna kan placeras tätare mot skuggande objekt, såsom skorstenar och annat. Detta gör att det på de flesta tak går att hitta en bra yta att installera på.

Visa mer

Kan man i förväg säga hur en solpanel kommer prestera på ett specifikt hustak?

Innan vi installerar panelerna gör vi en noggrann beräkning av hustakets lutning, din energiförbrukning och hur många timmar taket exponeras av solens strålar. Utifrån beräkningen räknar vi fram hur många solpaneler du behöver samt hur lång återbetalningstid av investeringskostnaden är.

Visa mer

Vad kostar solceller?

I vår solcellskalkylator kan du enkelt och snabbt få en prisindikation för solceller till just ditt tak. Gör en beräkning i solcellskalkylatorn.

 

Visa mer

Vanliga frågor om laddlösningar

Vad kostar det att ladda på Fyrfasens publika stationer?

Semiladdare: 3,00 kr/kWh
Snabbladdare: 5,00 kr/kWh

Visa mer

Hur betalar jag vid laddning i Fyrfasens publika laddstationer?

Via appen “Easy Park” eller genom att beställa ett laddkort från Eways betalar du för laddningen. Beställ laddkort här.

Visa mer

Hur fungerar skatteavdraget för grön teknik?

Från 1 januari 2021 kan du som installerar solceller, hemmaladdning för elfordon eller lagring av egenproducerad el göra skatteavdrag. Skatteavdraget är ett statligt stöd för s.k. grön teknik och ersätter det tidigare investeringsstödet. Vilket främst innebär att stöd-processen blir både enklare och säkrare. Avdraget görs av leverantören direkt på fakturan, likt rot- och rutavdrag. Du ansöker alltså inte om bidrag i efterhand eller ligger ute med pengar. Samtidigt råder ingen risk att de stödpengar som avsatts för året tar slut när du söker avdraget. Läs mer om hur avdraget fungerar.

Visa mer

Vanliga frågor om Strömavbrott

Vad gör jag vid strömavbrott?

Gör en felsökning innan du kontakta elnätsföretaget. Ett strömavbrott ska du anmäla till ditt elnätsföretag, det är de som ansvarar för driften i elnätet. Kontaktuppgifter hittar du på din elnätsfaktura. Läs om vad du bör felsöka och få tips på hur du kan vara bättre förberedd inför ett längre strömavbrott.

Visa mer

Vanliga frågor om Mina Sidor

Vad är mina sidor?

Med Mina Sidor tar du enkelt kontroll över din elförbrukning. Du kan när som helst logga in med Bank-ID och se din förbrukning, dina avtal samt dina fakturor. Logga in med Bank-ID här.

Visa mer

Frågor och svar i mina sidor

Har du frågor gällande användande och uppgifter inom mina sidor så finns en sektion för det när du logga in i mina sidor. Logga in med Bank-ID här.

Visa mer

Ordförklaringar och miljötermer

Vad innebär förnybar el?

Eftersom själva elen inte förnyas så betyder det egentligen att el framställs från förnybara energikällor. Förnybara energikällor är ett samlingsbegrepp för energikällor som inte tar slut, där de förnyas genom främst solstrålning. Varje dag strålar solen 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad vi människor använder. ”100 % förnybar el” innebär att hela el-mixen kommer från förnybara källor. Exempel på sätt att producera förnybar el är solkraft, biokraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft.

 Förnybar el = solkraft, biokraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Visa mer

Vad är fossilfri el?

Med fossilfri el menas att man inte använt fossila bränslen vid produktion av elen. I fossilfri el ingår förnybar el samt el från kärnkraft.
Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund, vilka bildats under väldigt lång tid. När fossila bränslen eldas frigörs växthusgaser som inte funnits i kretsloppet på miljontals år. De mest vanliga fossila bränslena är olja, kol och naturgas. Kärnkraft som har uran som bränsle är inte fossilt eftersom det inte släpper ut växthusgaser. Uran är däremot en ändlig naturresurs och därför kan inte el från kärnkraft räknas till förnybar el.

 Fossilfri el = förnybar el & kärnkraft

Visa mer

Vad är hållbar el?

El som kommer från 100 % förnybara energikällor och användas på ett sätt som påverkar den lokala miljön så lite som möjligt, dvs lever upp till hårda miljökrav.

 Hållbar el = 100% förnybar el + hårda miljökrav

Visa mer

Fler kontaktvägar

Ring oss på 0771 – 44 44 41
Eller skriv till oss på info@fyrfasen.se

Mån: kl. 08.30-16.00
Tis- fre: kl. 08.00-16.00
Chatta med kundservice i vår app

Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.

Med vår app får du information i realtid om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.

Kom igång!

Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.

Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.

Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Fyrfasen app

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.

Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.

Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.

Ska du flytta?

Anmäl din flytt snabbt och enkelt

Fixa ditt elavtal i fyra enkla steg

Hitta rätt elavtal för dig

Använd vår avtalsväljare eller kontakta kontakta oss för att hitta rätt elavtal.  

Säg upp och teckna elavtal

Säg upp ditt elavtal och teckna ett nytt. Ska du flytta? Läs mer här om hur du gör då.

Skicka in beställning

Vi ser över ditt val så att du har rätt förutsättningar och att elavtalet passar just dig. Kolla att uppgifterna i beställningsbekräftelsen stämmer.

Klart!

Följ din elförbrukning och aktuella priser genom att logga in på Mina Sidor eller i vår app.

Kontrollera först om du redan har ett tidsbundet elhandelsavtal. Tänk på att det ska vara samma person som står för både elnätsavtalet och elavtalet. När du vill byta elhandelsföretag ska du kontakta det nya elhandelsföretaget, minst 18 dagar före avtalsstart. Läs mer om hur du tecknar avtal.

Om det blir strömavbrott – vad gör du då? I filmen hittar du tips på saker som är bra att ha hemma i händelse av avbrott.

Att tänka på vid strömavbrott

Aktuellt hos oss, i energibranschen och för dig som kund

Fyrfasen i unikt samarbete med GIF Sundsvall

Fyrfasen i unikt samarbete med GIF Sundsvall

2022-03-24

Laddstation för elbil

Nu kan fler snabbladda bilen i Sveg

2022-02-09

Rörligt elpris eller timpris - Fyrfasen

Rörligt elpris eller timpris – vad är skillnaden?

2022-01-27