Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Hur tecknar jag elhandelsavtal?

Information om hur du tecknar elhandelsavtal med Fyrfasen Energi

Hur tecknar jag elhandelsavtal?

Du kan teckna nytt elhandelsavtal med ditt nuvarande elhandelsföretag eller byta till ett nytt. Tänk på att den person i din familj som står för elnätsavtalet även ska vara den som tecknar elhandelsavtalet. Det ska alltså vara samma person som står för båda avtalen. Kontrollera först om du redan har ett tidsbundet elhandelsavtal eftersom du måste säga upp ditt gamla avtal. Ta reda på vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal, eftersom detta varierar.

 

Automatisk förlängning

Vissa avtal har automatisk förlängning om du inte själv säger upp avtalet i tid. Om du bryter ett avtal under avtalstiden riskerar du annars att få betala en avgift. Har du ett tidsbestämt elhandelsavtal måste ditt elhandelsföretag informera dig tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Dessutom upplysa dig om att du fortsätter att vara kund hos elhandelsföretaget, samt villkoren för detta. Du kan också välja att byta elhandelsföretag.

 

Byte av elhandelsföretag

När du vill byta elhandelsföretag ska du kontakta det nya elhandelsföretaget, minst 18 dagar före avtalsstart. Detta gäller bara när du byter till ett nytt elhandelsföretag, inte när du omförhandlar med det elhandelsföretag du redan har.

När du byter elhandelsföretag läser ditt elnätsföretag automatiskt av din elmätare för att du ska kunna få en korrekt slutfaktura från det elhandelsföretag du lämnar. Du får en skriftlig bekräftelse på att bytet har genomförts.

 

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Den dag då du vill att ditt nya elhandelsavtal ska börja gälla
  • Anläggnings-id och områdes-id

Uppgifterna finns på fakturan från ditt elnätsföretag.

 

Tecknar du inte elhandelsavtal får du automatiskt anvisningspris

Om du väljer att inte teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris, betalar du ett så kallat anvisningspris.