Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Östavall får nytt liv med Linwood Sweden

Östavall får nytt liv med Linwood Sweden

Snart får den nedlagda sågen i Östavall nytt liv. Efter två år av stiltje kommer det snart att produceras miljöcertifierat virke i de idag tomma lokalerna. Bakom nyetableringen står Robert Högdahl med Linwood Sweden och genom den unika Seldermetoden vill han utmana dagens impregneringsmetoder där kreosot används i virket.

– Vi kommer att använda linolja och trä utan miljöfarliga restprodukter. Genom den så kallade Seldermetoden trycker man in linolja med hjälp av värme i en trycktank. Det skapar hållbart trä med extremt lång livslängd som inte belastar miljön med giftiga tillsatser, säger Robert.

Vi får en rundvandring på siten där Robert visar upp de två trycktankar som köpts från ett konkursbo i Slovenien. Tankarna kan hantera virke med en längd upp till 15 meter och man räknar med en produktionskapacitet upp till 90 000 m³ beroende på skift.

Till en början kommer man att fokusera på impregnering av trätrall och fasadvirke men bolag som använder stolpar till kraftledningar och järnvägssliper har även visat intresse för miljövänligt hållbart virke.
– Jag har bland annat varit i kontakt med det lokala elnätsbolaget Härjeåns som visat stort intresse att testa våra produkter till elstolpar, säger Robert.

Trycktankar Linwood
De två trycktankarna, så kallade autoklaver, är kärnan i produktionskedjan. Här behandlas virket där linoljan pressas in i porerna i 130 graders värme.

Hoppas på fler etableringar i området

Östavallssågen har en lång och intressant historia som innan nedläggningen för två år sedan sysselsatt många i bygden. Nu hoppas Robert att fler ska se potentialen i platsen som kan generera fler nyetableringar och nya arbetstillfällen.

–Det är både bra lokaler med stora ytor och bra infrastruktur. Jag hoppas att vår satsning gör att fler får upp ögonen för läget och potentialen i platsen. Jag tror på en levande landsbygd och hoppas att jag med Linwood kan skapa förutsättningar för att fler ska kunna bo kvar och verka här, säger Robert.

Robert Högdahl Linwood Sweden
Just nu står lokalerna tomma, men snart ska trycktankarna in och förberedas för att kunna dra i gång produktionen.

Linwood Sweden och Fyrfasen är två bolag som delar värderingar där en levande landsbygd och hållbara varor och tjänster är starka drivkrafter.
– Vi är oerhört stolta över att få följa och vara en del av Linwoods resa, det är en unik produkt som idag inte finns på marknaden. Som energipartner kan vi bidra med vår expertis inom både hållbara energilösningar och rådgivning, säger Marcus Larsson-Locklund, kundansvarig Fyrfasen.

Robert Högdahl ser positivt på samarbetet med Fyrfasen.

– Jag gillar närodlat och tycker att för oss i det här projektet är det mer eller mindre en självklarhet att vilja nyttja det lokala elbolaget som energipartner. Jag tycker dessutom att Fyrfasen verkar vara ett fint företag med bra värderingar. Jag hoppas vi kommer bra överens en lång tid framöver, avslutar Robert.

Robert Högdahl Linwood Sweden och Marcus Larsson-Locklund, Fyrfasen.
Robert Högdahl Linwood Sweden och Marcus Larsson-Locklund, Fyrfasen.

Publicerad 21 april 2022

Se också

Låga elpriser – läge att binda elpriset?

2024-06-02

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

2024-06-02

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29