Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Fyrfasen bedriver Schysst Elhandel

Schysst elhandel – ärligt, tydligt och tryggt

Vi drivs av att skapa ärliga, trygga och långsiktiga relationer med dig som kund. Därför är vi oerhört stolta över att vara certifierade inom Schysst Elhandel. En kvalitetssäkring som ska öka tryggheten för dig som kund i valet av elhandelsbolag och mota bort oseriösa aktörer på marknaden.

Schysst elhandel är en certifiering av elhandelsföretag som betyder att du som kund ska kunna lita på att ett certifierat företag bedriver schyssta säljmetoder. Certifieringen är instiftad av branschföreningen Energiföretagen i Sverige men själva processen utförs, uppföljs och granskas av ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL.

Genom certifieringen av Schysst elhandel avger vi som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för dig som kund att känna trygghet i valet av elhandelsföretag. Med Schysst elhandel gör man det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs.

Film om Schysst elhandel

Branschföreningen Energiföretagen i Sverige informerar om vad Schysst elhandel innebär.

Våra kundlöften

För att certifieras inom Schysst Elhandel har vi avgett ett antal kundlöften och genomgått en noggrann revision för att visa att vi lever upp till dessa. Våra kundlöften innefattar:

 Vi ska ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om.

 • Ta hänsyn till utsatta kunder
 • Alltid ha en tydlig avsändare
 • Vi ska endast sluta avtal med nätkund.
 • ​Vi ska, vid uppsökande telefonförsäljning, få en skriftlig accept från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
 • Vi ska ha en enkel och korrekt beskrivning av produkt.
 • Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer.
 • I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning
 • Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
 • Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av elhandelsföretaget.
 • Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till elhandelsföretaget för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter.
 • Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till sitt elhandelsföretag.
 • Vi ansvarar för våra underleverantörers/återförsäljares, agerande
 • Vi ska se till att ha kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
 • Vi ska kunna uppvisa finansiell stabilitet och god kreditvärdighet.
 • Vi ska respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.
 • Vi ska utse en person som ansvarar för elhandelsföretagets certifiering, en s.k. certifieringsansvarig.
 • Vi ska ha dokumentation som beskriver rutiner för hur man efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna.