Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Var med och påverka! Välj 100% vatten till ditt elavtal.

Vill du ta ditt miljöengagemang till ytterligare en nivå?

Vill du driva på omställningen till förnybar energiproduktion kan du välja 100% vatten. Vi säkerställer då att elen motsvarande din förbrukning har producerats genom vattenkraft.

Varför välja 100% vatten?

Vattenkraften står för ungefär 45% av Sveriges totala energiproduktion. En otroligt viktig energikälla som både är förnybar och kan regleras. Det betyder att vi kan lagra vatten i magasin när vi inte behöver så mycket energi, för att sedan släppa ut vattnet genom vattenkraftverket när vi behöver energi.

  • Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift.
  • Vattenkraft är en förnybar källa med ett ständigt rinnande flöde.
  • Vatten är en ren produkt, till skillnad från till exempel kol och olja.
  • I drift ger vattenkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand.
  • Det går att lagra vatten i dammarna, så att elproduktionen kan regleras efter behov.

Lägg till ursprungsmärkning från vattenkraft genom att välja 100% vatten här

Ja tack! Jag vill lägga till 100% vatten till mitt elavtal.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig med ett aktuellt pris. Du kan när som helst ta bort tillägget genom att kontakta oss.