Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Vi förklarar fakturans olika delar

Är du kund hos Fyrfasen så skickar vi varje månad en faktura till dig. Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut begrepp för att du enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Sida 1 av fakturan

1. Betalningsuppgifter

Här hittar du en smidig sammanställning av information för att snabbt kunna betala din faktura; fakturans totalbelopp, förfallodatum, vårt bankgironummer och OCR-numret för din betalning.

2. Enkla betalningar med Autogiro

Med hjälp av vår fakturarobot kan du anmäla dig för att betala med autogiro. Sms:a koden och följ instruktionerna.

3. Betalningsavi

I avin framgår de uppgifter du behöver för att betala din faktura, samt vem betalningsmottagaren är. Avin är överkryssad om du redan valt att betala fakturan via autogiro. Då dras pengar från ditt bankkonto på förfallodagen.

 

Sida 2 av fakturan

4. Kund-, faktura- och anläggningsuppgifter

Fakturadatum är datumet då fakturan skapades hos oss. OCR/Referensnummer anges för att din betalning ska kunna kopplas till rätt faktura. Abonnemangsnummer identifierar rätt abonnemang, då en kund kan ha flera abonnemang kopplade till sitt kundnummer. Kundnummer identifierar dig som kund, och kan behöva anges om du kontaktar oss. Anläggnings-ID är en unik 18-siffrig kod som hjälper att identifiera rätt hus, lägenhet eller fastighet. Koden börjar alltid med 735 999.
Anläggningsadressen är platsen där din anläggning finns. Områdes-ID består av tre bokstäver och berättar var i Sverige din anläggning finns.

5. Elhandel – Fyrfasen Energi AB

Här redovisas dina kostnader kopplat till ditt elhandelsavtal i en elhandelsspecifikation. Vilken avtalsform du har och Fyrfasens prispåslag (öre/kWh) framgår på den översta raden, Informationen på efterföljande rader skiljer sig åt beroende på din avtalsform. Observera att kostnaderna här anges exklusive moms.

För avtalsformerna Timspot, Fastpris och Rörligt redovisas följande:

Månadsavgift: Avtalets månadsavgift, aktuell period- och prisinfomation, samt summa.
El: Här redovisas period, mängden förbrukning som faktureras, vilket pris per kWh som förbrukningen haft och summan av detta.

6.Elnät – Härjeåns Nät AB

Om din anläggning finns i Härjeåns nätområde så redovisas här dina kostnader kopplat till ditt elnätsavtal med Härjeåns Nät AB. På första raden framgår vilken säkringsstorlek som du har, vilket avgör hur mycket el som kan gå in i din fastighet.

Abonnemang: Kostnaden av att vara ansluten till det elnät där din fastighet finns. Avgiften baseras på vilken säkringsstorlek du har.
Elöverföring: Kostnaden av transporten från energikälla till din fastighet.
Energiskatt: Elen du använder skattas enligt gällande skatteregler, och är beroende av var fastigheten finns och hur mycket du förbrukat.
Energiskatt Norrlandsavdrag: I vissa kommuner i norra Sverige har el som förbrukas en lägre energiskatt. Om din fastighet finns i en sådan kommun uppnås den lägre skatten genom ett avdrag.
Årsavgift till Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsverket arbetar för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet på uppdrag från regeringen. Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet.
Beräknad elnätskostnad: I upplysningssyfte redovisas här din beräknade elnätskostnad per år.

7. Mätarinformation

Mätarnummer: Detta hjälper oss identifiera den mätare som mäter din förbrukning.
Summa förbrukning: Här hittar du din uppmätta förbrukning vid det datum som är angivet. Står det ”beräknad” kunde inget värde läsas in vid faktureringstillfället. Då gör vi en beräkning utifrån din beräknade årsförbrukning. Detta korrigeras vid en kommande faktura när vi har fått in ett avläst värde från mätaren.
Beräknad årsförbrukning: Detta är en uppskattning, och används för vår beräkning om inga avlästa värden inkommit från mätaren inför fakturering.

8. Sammanställning av fakturabelopp

Här hittar du en sammanställning av ditt fakturabelopp, exklusive och inklusive moms, samt avslutningsvis det totalbelopp som ska betalas in till oss.

Fakturaförklaring Balanserat elpris

Avtalsbenämning

Här visas benämningen på ditt avtal. Det pris som du avtalat med oss fick du  i samband med att du tecknade avtalet. Det kommer att vara detsamma under hela avtalsperioden. Enkelt förklarat har du prissäkrat en viss volym el till detta pris, en fast volymkostnad.

Visa mer

Månadsavgift

Avtalets månadsavgift, aktuell period- och prisinfomation, samt summa.

Visa mer

Timpris

I grunden är ditt balanserade elpris ett timprisavtal som avräknas mot värdet av din fasta volymkostnad. På raden visas vad varje kilowattimme kostat per timme samt hur många kWh du har förbrukat under månaden.

Visa mer

Värde av prissäkrad volym

Det är här krockkudden kommer in i bilden. Genom att avräkna din fasta volymkostnad mot månadens spotpris på Nordpool får vi fram ett värde ( i detta fall 19,99 öre/kWh). Värdet kan bli plus eller minus beroende på hur priset på Nordpool skiljt sig från din fasta volymkostnad. Så här räknar du fram värdet: Din prissäkring (fasta volymkostnad) (57,39) – Spotpris på Nordpool för juli månad (37,40) = 19,99 öre/kWh. 

Visa mer