Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Balanserat elpris.
Ett nytt avtal med tryggheten i ett prissäkrat elavtal och möjligheterna i ett timprisavtal.

För dig som vill ha ett tryggt och balanserat elavtal utan höga pristoppar.

Med Balanserat elpris får du en bra balans mellan tryggheten i ett fast elavtal, och fördelarna med ett timprisavtal. Du behöver inte hålla stenkoll på elpriset varje timme om du inte vill. Balanserat elpris hjälper dig hålla nere dina elkostnader när elpriset är högt. Samtidigt kan du fortfarande minska dina elkostnader genom att till exempel tvätta och diska under billigare timmar på dygnet.

Med avtalet får du en bestämd mängd el (kWh) att förbruka varje timme. Vi kallar den mängden för din timvolym, och för den delen betalar du ett fast pris per timme. All förbrukning som överstiger din timvolym betalar du det aktuella timpriset på el för. Om du i stället förbrukar mindre än din timvolym blir det tvärt om. Det du inte förbrukat säljs då för det aktuella timpriset på el, och dras av från din fasta kostnad för timvolymen.

Ett exempel: Med din timvolym kan du förbruka 4 kWh/timme till fast pris under december månad. Om du, exempelvis mellan kl. 12 och kl. 13, bara förbrukar 1 kWh så betalar du det fasta priset för 4 kWh, men 3 kWh säljs till det aktuella marknadspriset*, och din kostnad minskas med intäkten från den försäljningen. Om du i stället förbrukar 5 kWh får du betala det fasta priset för 4 kWh, och du betalar även det aktuella marknadspriset* för 1 kWh.

*Avser priset på el under den timmen på elbörsen Nordpool.

Hållbar el från förnybara källor

Vad är specifikt för balanserat elpris?

En prissäkrad mängd el

Vi köper in en fast volym el till ett fast pris. Volymen som prissäkras baseras på din historiska årsförbrukning.

Anpassat efter din förbrukning

Du får en bestämd mängd el (kWh) att förbruka varje timme. Vi fördelar även så du får mer per timme på årets kalla vintermånader.

Minska oron för stora svängningar i elpriset

Den prissäkrade delen hjälper dig att kapa kostnader vid höga pristoppar.

Fördelarna med ett timprisavtal

Du kan fortfarande kapa kostnader genom att flytta din förbrukning till billigare timmar.

Styr din elförbrukning till billigare timmar på dygnet. Om du vill.

Med vår app får du information i realtid om hur mycket el du gör av med, hur stor klimatpåverkan elen har och hur mycket den kostar.

Kom igång!

Få snabb överblick ang. ditt hushålls förbrukning och miljöpåverkan.

Få prognoser över elpris och miljöpåverkan.

Jämför din förbrukning med liknande hushåll.

Fyrfasen app

Få pushnotiser med information om elpriser och erbjudanden.

Betala faktura direkt i appen och se ny, förfallen & betald faktura.

Undrar du vad som drar vad i ditt hem? Här får du svaret.

Vanliga frågor och svar

Hur skaffar jag det bästa elavtalet?

Visa mer

Elområden vad är det?

Visa mer

Vad består dina elkostnader av?

Visa mer

Vad är anvisat pris?

Visa mer

Vad är mina sidor?

Visa mer

Vanliga frågor och svar Fyrfasen

Se fler vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig