Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Kampanj

Vi bjuder på månadsavgiften i 6 månader

När du väljer Balanserat elpris. Ett elavtal för dig som inte vill tänka så mycket på elpriset.

Ett elavtal för dig som inte vill tänka så mycket på elpriset

Minnet av förra vintern finns kvar. Svängande prisnivåer med extrema toppar som vände upp och ner på vardagen. Många låg vakna och oroade sig för den kommande elräkningen. Ur detta föddes idén på ett helt nytt avtal, Balanserat elpris. Ett tryggt val för dig som inte vill ligga vaken och tänka på höga elpriser.

Genom att prissäkra en del av din elförbrukning för det kommande året, får du ett mer balanserat elpris och en mer förutsägbar faktura. Du får inte det absolut lägsta priset, men du får inte heller pristopparna. Lagom billigt. Väldigt tryggt. Låt oss förklara det mer i detalj.

Så fungerar det

Varför Balanserat elpris?

Inga dyra riskpremier

Det kanske mest revolutionerande med Balanserat elpris är att du slipper betala dyra kostnader för riskpremier som ett vanligt fastprisavtal innehåller. Med det menas att vi inte behöver ta höjd för ökade kostnader om du använder mer eller mindre el än vad vi köpt in.

Visa mer

En krockkudde mot höga elpriser

I grunden har vi prissäkrat en fast volym (vi kallar det “fast volymkostnad”) till dig  som inte påverkas av hur elpriset rör sig. Det är den fasta volymen som hjälper dig att hålla nere dina kostnader när priset på el sticker iväg. 

Visa mer

Du får ett jämnt pris

Till skillnad från ett rörligt elpris med höga toppar och djupa dalar, ger Balanserat elpris ett tryggt och mer förutsägbart pris. Det kommer att gå upp och ner en del men du behöver inte oroa dig för stora svängar.

Visa mer

Så fungerar det

Balanserat elpris består av två delar

Timpris

Balanserat elpris är i grunden ett vanligt timprisavtal som betyder att du betalar vad elen kostar den timmen som du förbrukar den.

Prissäkrad volym

Det är här krockkudden kommer in. I samband med att du tecknar avtalet köper vi in en mängd el till ett bestämt pris för 12 månader framåt. En så kallad prissäkring. Den baseras på föregående års förbrukning och fördelas först mellan månader baserat på historisk förbrukning och sedan fördelas volymen jämnt över månadens alla timmar.

Din prissäkrade volym skapar balans och trygghet

Din prissäkrade volymkostnad ställs mot det genomsnittliga månadspriset på el på den nordiska elbörsen Nordpool. Resultatet av denna jämförelse blir värdet av din prissäkrade volym. Värdet kan vara positivt eller negativt beroende på hur din faktiska elförbrukning skiljer sig från den volym du har prissäkrat.

När du använder mer eller mindre än din prissäkrade volym

Om du använder mer än din prissäkrade volym

Då köper vi in el till spotpris och adderar mellanskillnaden till din timvolymkostnad. Det betyder dock inte alltid högre pris. Om spotpriset vid tillfället är lägre än din prissäkrade kostnad kan priset på sista raden bli lägre. Om spotpriset däremot är högre än din prissäkrade kostnad kan priset på sista raden bli högre.

Om du använder mindre än din prissäkrade volym

Då säljer vi den outnyttjade förbrukningen till spotpris och drar ifrån skillnaden från din prissäkrade kostnad. Det betyder dock inte alltid lägre pris. Om spotpriset vid tillfället är lägre än din prissäkrade kostnad kan priset på sista raden bli högre. Om däremot det nuvarande priset för el är högre än din prisäkrade kostnad kan priset på sista raden bli lägre.

Så fördelas din fasta volym

Eftersom man vanligtvis använder olika mycket el under året fördelas antal kilowattimmar av din fasta volym ut enligt en standardiserad förbrukningskurva. Detta så att du har fler kilowattimmar att förbruka under vinterns kalla månader och mindre under sommar. Här nedan kan du se hur vi fördelar ut din fasta volym i procent över året.

Volymen slås sedan ut så att du har lika många kilowattimmar att förbruka över månadens alla timmar.

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29

6 tips för en energismart vardag

6 tips för en energismart vardag

2021-12-03

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

2024-06-02

Fakturaförklaring för Balanserat elpris

Så räknar du ut ditt elpris

Avtalsbenämning

Här visas benämningen på ditt avtal. Det pris som du avtalat med oss fick du  i samband med att du tecknade avtalet. Det kommer att vara detsamma under hela avtalsperioden. Enkelt förklarat har du prissäkrat en viss volym el till detta pris, en fast volymkostnad.

Visa mer

Månadsavgift

Avtalets månadsavgift, aktuell period- och prisinfomation, samt summa.

Visa mer

Timpris

I grunden är ditt balanserade elpris ett timprisavtal som avräknas mot värdet av din fasta volymkostnad. På raden visas vad varje kilowattimme kostat per timme samt hur många kWh du har förbrukat under månaden.

Visa mer

Värde av prissäkrad volym

Det är här krockkudden kommer in i bilden. Genom att avräkna din fasta volymkostnad mot månadens spotpris på Nordpool får vi fram ett värde ( i detta fall 19,99 öre/kWh). Värdet kan bli plus eller minus beroende på hur priset på Nordpool skiljt sig från din fasta volymkostnad. Så här räknar du fram värdet: Din prissäkring (fasta volymkostnad) (57,39) – Spotpris på Nordpool för juli månad (37,40) = 19,99 öre/kWh. 

Visa mer

Balanserat elpris – så fungerar det