Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Snart lanserar vi ett Balanserat elpris

Ett elavtal för dig som inte vill tänka så mycket på elpriset

Ett nytt avtal för dig som vill känna trygghet och skippa stora prissvängningar

Vi kallar det “Balanserat elpris”. Genom att köpa in en fördefinierad mängd el till ett avtalat pris, som du kan förbruka under avtalsperioden, ger vi dig en stabil grund att stå på och hjälper dig att undvika stora prisvariationer. Du får inte det absolut lägsta priset, men du får inte heller pristopparna. Lagom billigt. Väldigt tryggt. Låt oss förklara det mer i detalj.

Till att börja med kommer vi erbjuda Balanserat elpris till dig som bor eller har en anläggning inom elområde 1 eller 2.

Så fungerar det

Så fungerar ett balanserat elpris

Vi köper in en mängd el till ett bestämt pris

Avtalet tecknas för ett år framåt och vi köper in en viss mängd el till ett bestämt pris, mängden baseras på ditt föregående års förbrukning.

Vi fördelar ut volymen på årets alla timmar

Den mängd el som köps in fördelas sen på det kommande årets alla timmar, vi kallar den delen för timvolym. Varje timme kan du då förbruka en viss mängd el till ett bestämt pris som därmed inte påverkas av hur elpriset rör sig varje timme.

Om du förbrukar mer än din timvolym

Då köper vi in el för att täcka “överförbrukningen” men då till marknadspris, alltså vad elen faktiskt kostar den timmen du förbrukar den.

Om du förbrukar mindre än din timvolym

Då säljer vi av den el som du inte förbrukar men då till marknadspris, alltså vad elen faktiskt kostar den timmen du förbrukar den.

Som en krockkudde mot stora prissvängningar

Vi köper in en bestämd volym för 12 månader framåt. Den mängd el som köps in fördelar vi ut på kommande årets alla timmar, vi kallar den delen för timvolym. Varje timme kan du  förbruka en viss mängd el till ett bestämt pris som därmed inte påverkas av hur elpriset rör sig varje timme Det är timvolymen som hjälper dig att hålla nere priset under timmar så priset på el sticker iväg. Som en krockkudde mot prisrörelser helt enkelt.   

Bilden visar hur din förbrukning per timme kan se ut i förhållande till en timvolym.

Vad händer när jag förbrukar mer eller mindre än min timvolym?

I realiteten kommer din timförbrukning förmodligen att antingen överstiga eller understiga din bestämda timvolym, och sällan hamna precis på den bestämda mängden el som ingår i timvolymen. Då är det viktigt att förstå vad som händer i de respektive fallen.

När förbrukningen överstiger din timvolym

Om du förbrukar mer än vad som ingår i din timvolym, så köper vi in den överstigande delen till det aktuella spotpriset på elmarknaden, och adderar den kostnaden på vad du redan betalar för timvolymen. Överförbrukningen hanteras därmed på samma sätt som om du skulle ha ett vanligt timprisavtal. Du betalar alltså under denna timme dels den avtalade kostnaden för din timvolym, dels vad det kostar på elmarknaden att handla den överstigande delen just då.

All förbrukning som överstiger timvolymen (mörkblå del) köps in till aktuellt marknadspris.

När förbrukningen understiger din timvolym

Om du förbrukar mindre än vad som ingår i din timvolym så  säljs den outnyttjade delen av din timvolym. Den delen som du inte använder säljer vi till det aktuella marknadspriset för el, och vinsten dras av från den avtalade kostnaden för din timvolym.

All outnyttjad timvolym (ljusgrön del) säljs till det aktuella marknadspriset.

 

Balanserat elpris anpassar sig efter din förbrukningskurva

Din förbrukning skiljer sig vanligtvis under året, då uppvärmning under vinterhalvåret står för en betydande del för många kunders förbrukning. Under denna period brukar i regel också elpriset vara högre, då efterfrågan på energi ökar. Med en större timvolym ökar din möjlighet att minimera timmar med överförbrukning då el behöver handlas till ett högre pris. Därför anpassar vi din timvolym efter en kurva, så att du har mer att förbruka per timme under kalla vintermånader, än per timme under varma sommarmånader. Kunder med en förbrukning under 100.000 kWh/år fördelas efter en standardprofil. Kunder med en årsförbrukning på över 100.000 kWh/år får i stället en månadsbaserad kurva. Total volym per månad motsvarar då vad som förbrukades av kunden under samma månad föregående år.