Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Hur nyttjar jag min konsumenträtt?

Nöjda kunder med konsument­rätt

Hör av dig om vi gjort något fel

Vi på Fyrfasen Energi tycker att det är viktigt att du hör av dig till oss om du upplever att vi har gjort något fel, eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar. Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med var du kan få hjälp med oberoende energirådgivning och tvistlösning, finner du i informationen på denna sida.

Om du är missnöjd med något så är en bra början att kontakta vår Kundservice. Vi finns tillgängliga per telefon och via mail, och du hittar våra öppettider och kontaktuppgifter på denna sida: Kontakta oss

 

Rådgivning

Genom att kontakta kommunens konsumentvägledare, eller Konsumenternas energimarknadsbyrå, kan du som kund få kostnadsfri rådgivning och vägledning.

 

Överklagan och tillsyn

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen – Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.

Datainspektionen – Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor gällande personuppgiftslagen, inkasso och kreditupplysning.

www.arn.se –  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. På ARNS hemsida kan du fylla i en skriftlig anmälan för att få ditt ärende prövat. Där kan du även hitta blanketter att skriva ut om du vill skicka in ditt ärende som ett brev.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08 508 860 00

Konsumentverket – På konsumentverkets hemsida finns ett standardformulär som du kan använda dig av om du ångrar ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal.

Allmän domstol – Du kan även vända dig till Allmän domstol (tingsrätt) för prövning av en tvist. Till din hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder dig i ditt ärende.

 

Ångerrätt

Om du vill använda ångerrätten så kan du meddela oss detta via Konsumentverkets standardblankett. Fyll i den och skicka till oss via e-post eller post. Du kan även kontakta Kundservice på 0771 – 44 44 41, så hjälper vi dig vidare med ditt ärende.