Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Läget på elmarknaden just nu

Det fullkomligt bubblar om elmarknaden. Från att ha varit något som man inte reflekterat så mycket över så tar det idag stor plats i våra nyhetsflöden. På den här sidan hittar du information och analyser om elprisets upp och nedgångar men också vilka faktorer som påverkar elpriset just nu.

Spotpris (rörligt pris i april)

Under den gångna månaden har prisutvecklingen varit mer jämn i hela landet jämfört med mars. Detta har resulterat i stigande priser i SE1-SE2 och något fallande i SE3-SE4. Fallande temperatur mot slutet av månaden med minskad snösmältning har gett vattenproducenterna bättre kontroll vilket tillsammans med mindre vind i norr gett stigande pris i de  norra elområdena. Sett över hela månaden har det varit fortsatt förhållandevis stora prisskillnader från dag till dag. Vinden är en viktig förklaring till detta där dagar med mycket vind pressat ner priset under 35 öre/kWh medan dagar med lite vind närmar sig de tyska priserna över 100 öre/kWh i hela landet. Men variationen i priserna är inte bara påverkad av vinden utan nu under april även mer tydligt av solproduktionen. Detta blir framför allt tydligt dagar där mycket solproduktion sammanfaller med dagar med låg förbrukning, t ex annandag påsk samt Valborg. Dessa dagar faller priset kraftigt när solen står som högst, vissa av dessa timmar har t.o.m. resulterat i negativa priser. Det är emellertid inte bara påverkat av solproduktionen i Sverige utan även i bl.a. Tyskland där vi i Sverige importerat kraft från Tyskland när solproduktionen varit som högst. Tillgängligheten för kärnkraften i Norden ligger 5/5 på 79 %.

Systempris* på Nordpool

 

Källa: Energimarknadsinspektionen

*Elpriset som sätts på Nord Pool kallas ”systempris” och fungerar som ett referenspris för den finansiella elhandeln. Systempriset beräknas utan att ta hänsyn till var elen produceras och var den ska konsumeras.

Prognos framåt

Maj inleder med kallt, torrt och hyfsat vindfattigt väder vilket håller uppe spotpriset initialt. Detta ser dock ut att ersättas av mildare och blötare väder under andra halvan av maj. Mildare väder kommer dels sänka förbrukningslasten och dels trigga mer av den återstående snösmältningen. Detta bör sammantaget ge fallande spotpris för maj även om nedsidan begränsas av något försämrad tillgänglighet från kärnkraften då även Forsmark 1 går på årlig revision under maj (Oskarshamn 3 samt Olkilouto 2 är ute sedan innan).

 

Så kan du minska dina kostnader

Vi ser fortsatt höga elpriser som följd av bland annat ökad efterfrågan på el. Vårt råd för att minska dina elkostnader är att i första hand minska elanvändningen. Det finns mycket du kan påverka i hemmet för att dra ned på kilowattimmarna. Här har vi samlat några tips på vad du kan göra för att göra skillnad.