Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Läget på elmarknaden just nu

Det fullkomligt bubblar om elmarknaden. Från att ha varit något som man inte reflekterat så mycket över så tar det idag stor plats i våra nyhetsflöden. På den här sidan hittar du information och analyser om elprisets upp och nedgångar men också vilka faktorer som påverkar elpriset just nu.

Spotpris (rörligt pris i december)

Precis som under november fick vi i december uppleva ytterst stora svängningar för det svenska elpriset med nya månadsrekord i SE1, SE2 och SE3. Första halvan av månaden blev ett test av vad systemet klarade av med stora påfrestningar pga. låg produktion och hög förbrukning triggat av många dagar med väldigt kallt väder. Kylan kulminerade 7-17 december vilket sammanföll ganska väl med bortfallet av kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 (ute 9-21 december, 1400 MW). Dessa dagar hade vi höga spotpriser i hela landet men trots detta ändå en hanterbar situation, dvs ingen bortkoppling vilket varit på tal under hösten. Det kan delvis förklaras av de förbrukningsminskningar som vi sett under hösten och vintern i Sverige såväl som stora delar av Europa. Kylan sträckte sig hela vägen ner genom Europa med de högsta priserna runt Lucia. Situationen förvärrades ytterligare av låg vindproduktion påverkat av lite vind samt isproblematik framför allt i norr. Under julveckan med start den 19/12 började sedan vädret att skifta mot mildare i framför allt de södra delarna av landet vilket i kombination med mer vind gav sjunkande priser. Sista veckan på året klappade priserna ihop helt påverkat av helgdagar samt milt och vindrikt väder. Kulmen nåddes på nyårsafton där Tyskland satte agendan med minuspriser, Norden hamnade några öre strax över.

Systempris* på Nordpool

 

Källa: Energimarknadsinspektionen

*Elpriset som sätts på Nord Pool kallas ”systempris” och fungerar som ett referenspris för den finansiella elhandeln. Systempriset beräknas utan att ta hänsyn till var elen produceras och var den ska konsumeras.

Prognos framåt

Väderprognosen framåt pekar mot mildare väder till i slutet av januari vilket kan komma att hålla nere priserna på grund av minskad förbrukning. Kärnkraften är fortsatt delvis begränsad då Ringhals 4 är ute och väntas åter först 23 februari. Men januari ser trots allt ut att ha högre utbud med mer kärnkraft (Oskarshamn 3 åter) och mer vind vilket sammantaget bör ge ett sjunkande pris jämfört med december.

Så kan du minska dina kostnader

Vi ser fortsatt höga elpriser som följd av bland annat ökad efterfrågan på el. Vårt råd för att minska dina elkostnader är att i första hand minska elanvändningen. Det finns mycket du kan påverka i hemmet för att dra ned på kilowattimmarna. Här har vi samlat några tips på vad du kan göra för att göra skillnad.