Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Läget på elmarknaden just nu

Det fullkomligt bubblar om elmarknaden. Från att ha varit något som man inte reflekterat så mycket över så tar det idag stor plats i våra nyhetsflöden. På den här sidan hittar du information och analyser om elprisets upp och nedgångar men också vilka faktorer som påverkar elpriset just nu.

Spotpris (rörligt pris i oktober)

Oktober fortsatte initialt på samma spår som september med mycket vind-och vattenproduktion samt milt väder. Detta gav låga priser i hela landet och negativa priser under nattimmarna  i samtliga elområden 6 dagar i sträck i mitten av månaden. Trots låga nattpriser hölls spotpriset i SE3-SE4 uppe på något högre nivåer dessa dagar jämfört med SE1-SE2 delvis förklarat av sämre överföringskapacitet mellan SE2-SE3. Från mitten av månaden började temperaturen falla mer vilket drev upp spotpriset något, uppsidan begränsades dock initialt av fortsatt höga tillrinningar till vattenmagasinen. Under andra halvan av månaden skilde sig utvecklingen  åt en del mellan norr och söder. SE1-SE2 präglades av fallande tillrinningar, vindproduktion påtagligt under normalen samt mer kyla vilket sammantaget gav stigande pris efterhand. I SE3-SE4 har prisutvecklingen varit mer spretig med höga priser enstaka dagar med lite vind men framför allt mer vind än i norr vilket hållit nere spotpriset i söder. Kärnkraftsproduktionen har varit förhållandevis hög under månaden med endast Forsmark 2 ute på årligt underhåll. Denna är nu tillbaka igen vilket ger en tillgänglighet 6/11 på 100 %.

Rörligt elpris över tid

 

Källa: Axpo

 

Prognos framåt

Prognoserna för november är inte helt tydliga men ser just nu ut att ha en viss fördel för något mer högtrycksdominans med mindre vind och nederbörd än normalt samt temperatur en bra bit under normalen. Detta bör leda till ett stigande spotpris för månaden. Prognosen för överföringskapaciteten mellan SE2-SE3 samt SE3-SE4 ser ut att vara god för november vilket i så fall skulle kunna leda till relativt jämna priser inom landet.

 

Så kan du minska dina kostnader

Vi ser fortsatt höga elpriser som följd av bland annat ökad efterfrågan på el. Vårt råd för att minska dina elkostnader är att i första hand minska elanvändningen. Det finns mycket du kan påverka i hemmet för att dra ned på kilowattimmarna. Här har vi samlat några tips på vad du kan göra för att göra skillnad.