Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Därför erbjuder vi inte fastprisavtal

Med anledning av en ovanligt oförutsägbar elmarknad med historiskt höga elpristoppar kan vi inte längre erbjuda våra kunder avtal där priset sätts i förtid, utifrån framtida prissäkringar.

Det vi upplever på elmarknaden med historiskt höga elpriser och stora variationer från timme till timme har flera förklaringar. Mer väderberoende kraft i systemet, såsom vindkraft, gör att väder och vind får en större påverkan. Rysslands invasion av Ukraina som bland annat lett till strypta gasleveranser till Tyskland har drivit upp priset på gas och andra fossila bränslen. Minskad tillgång på planerbar kraft såsom kärnkraft i södra Sverige medför att svenska elpriser blivit känsligare för förändringar i efterfrågan och produktion. Begränsningar i överföringskapacitet av el inom landet innebär att södra Sverige oftare importerar el från Europa, och drabbas då av de höga kontinentala elpriserna.

Under de rådande förutsättningarna har vi på Fyrfasen beslutat att inte längre erbjuda fastprisavtal.  Avtalsformen medför i nuläget så höga riskpåslag att det skapar ofördelaktiga avtal för våra kunder. Vi rekommenderar i stället rörliga avtal eller timprisavtal där kunden har möjlighet att undvika de timmar på dygnet där elpriset står som högst. Det ger dig förutsättningar att hålla nere dina kostnader genom att till exempel aktivt undvika att tvätta, diska och använda mycket el på dygnets dyraste tider. Läs mer om hur ett timprisavtal fungerar

Snart lanserar vi en helt ny avtalsform

För att på bästa sätt möta våra kunders behov på en marknad i förändring behöver vi hitta nya lösningar som ger hållbara och rimligt prissatta avtal. Med anledning av detta kommer vi inom kort att kunna erbjuda ett nytt elavtal där du har möjlighet att kombinera tryggheten i ett fast elpris med möjligheterna i ett rörligt. Du kan läsa mer om avtalet och anmäla ditt intresse för den redan nu genom att klicka här.

Följ elprisets utveckling

På Nordpool kan du följa elpriset timme för timme i våra fyra elområden. Har du ett rörligt avtal kan du följa elpriset i vår app. Här kan du även följa din förbrukning och styra den till billigare timmar på dygnet och få svar på dina frågor genom att chatta med oss.

Vi finns här för dig

Har du frågor om ditt avtal eller behöver rådgivning hur du ska tänka framåt, tveka inte att ta kontakt med oss.