Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Råd om elavtal när du ska flytta in

Du har två avtal, ett för elnät och ett för elhandel

När du ska flytta in är det bra och känna till att du har två olika avtal; ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor och ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Elnätsavtal för hushåll är muntliga och du får en bekräftelse efter din inflyttning. För större industrikunder är elnätsavtalen skriftliga.

Elnätsavtalet är knutet till en adress, så oavsett om du ska flytta till eller från en bostad behöver du anmäla din flytt. Det måste vara samma person som står på både elnätsavtalet och elhandelsavtalet för bostaden.

 

Anmäl till ditt nya elnätsföretag i god tid före inflyttning

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En avgift i samband med flytt kan förekomma.

 

Dessa uppgifter behöver elnätsföretagen vid inflytt

 • Personnummer
 • Namn, adress och telefonnummer
 • Den dag då elleveransen ska starta
 • Anläggningsadress / Lägenhetsnummer
 • Uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig – om du känner till det. Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.

Se till att ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elhandelsavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.

 

Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Ditt elnätsföretag måste lämna uppgift om vilket elhandelsföretag som anvisats dig och hur det går till att byta elhandelsföretag.

 

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag

 • Personnummer
 • Namn, adress och telefonnummer
 • Den dag då din elleverans ska starta
 • Anläggnings id och områdes id
 • Anläggningsadress

Anläggnings id och områdes id kan ditt elnätsföretag hjälpa dig med.

Bra att känna till när du flyttar in

Elnätsföretag och elhandelsföretag - vad är skillnaden?

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal som ser till att elen som produceras kan komma hem till dig. Det andra är ett elhandelsavtal som gör att du kan köpa den el som du gör av med i hemmet. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern får du oftast en faktura, annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Läs mer.

Visa mer

Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Ditt elnätsföretag måste lämna uppgift om vilket elhandelsföretag som anvisats dig och hur det går till att byta elhandelsföretag.

Visa mer

Se till att ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elhandelsavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.

Visa mer

Vad består dina elkostnader av?

Dina elkostnader består av tre delar

 1. Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag är cirka 35 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.
 2. Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget är cirka 20 procent av totalkostnaden.
 3. Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten är cirka 45 procent av totalkostnaden.

Läs mer om dina elkostnader

Visa mer

Vid dödsfall

Vid dödsfall – avtalen upphör, kontakta företagen. När du anmält ett dödsfall upphör avtalen, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, måste teckna nya avtal med både elhandelsföretag och elnätsföretag.

Visa mer

Vid separation

Vid separation, när en bor kvar – kontakta elnätsföretaget och elhandelsföretaget. Avtalen är personliga. Det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat, utan företagens medgivande. Kontakta elnätsföretaget och elhandelsföretaget.

Visa mer

Tips och råd om elavtal när du ska flytta

Se vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig