Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Ursprungsmärkning av el

Syftet med ursprungsmärkning

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön.

Elens ursprung för Fyrfasens kunder som gjort ett miljöval under 2022

Din el har producerats från förnybara energikällor, vilket innebär att dina CO2-utsläpp är nära noll. Ursprungsmärkningen visar vilka förnybara energikällor våra kunder valt att få sin el ifrån. Som kund hos Fyrfasen kan du välja Bra Miljöval och 100% vatten.

 

Elens ursprung för dig som inte gjort ett miljöval hos Fyrfasen under 2022

Om du inte gör ett miljöval och väljer el med ursprungsmärkning, kommer du istället att få el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den el som återstår efter att hänsyn har tagits till kundernas aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre i denna mix, vilket leder till högre utsläpp. Energimarknadsinspektionen beräknar Nordisk residualmix varje år, och den är densamma för alla elhandlare i Sverige.

Titta alltid efter en ursprungsmärkning på din el. Genom att göra detta kan du fatta ett medvetet beslut och säkerställa att din el kommer från förnybara energikällor. El som saknar märkning kan ha sitt ursprung i kol eller olja, vilka är energikällor som kontinuerligt orsakar stora koldioxidutsläpp året runt. Genom att välja el med ursprungsmärkning bidrar du till att göra elmixen på Nord Pool grönare för varje år

 

Miljöpåverkan av den el vi köper

Typ

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Residualmix år 2022

467,62

0,00076

Vattenkraft

o

o

Vindkraft

o

o

Det är skillnad på vad som tillverkas, vad kunden betalar för och vad som levereras ur hålen i väggen.

 

Produktion av el

Huvuddelen av elen i Sverige produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ca. 10 % av elen som vindkraft, där vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer fortsätta att öka de närmaste åren.

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. All el som tillverkas i Sverige används inte i Sverige utan kan via ledningar exporteras och användas i exempelvis Danmark. Import och export av el justeras utifrån balansen i elnätet.

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen ”Nord Pool”. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

 

Vad levereras ur två hål i väggen?

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Men med ursprungsgarantier ser man till att bara sälja lika stor mängd el, till exempel från vattenkraft, som har kommit in i nätet. Bor du nära ett kärnkraftverk levereras kärnkraftsel ur hålen i väggen, oavsett vilka miljöval du gjort hos elbolaget. Anledningen är att elen som produceras alltid går den kortaste vägen. När kärnkraftverket står stilla kommer elen från näst närmaste kraftverk, som exempelvis kan vara ett vindkraftverk.

 

Vad kunden betalar för

Kunden betalar för sin förbrukning, skatter, avgifter och eventuell ursprungsmärkning.