Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Ursprungsmärkning av el

Syftet med ursprungsmärkning

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Alla privatkunder som väljer nytt elavtal hos oss får el från förnybara källor så som vind och vatten. Ursprunget är utfärdat av Svenska Kraftnät och uppdelat i förnybara energikällor (sol, vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv).

Elens ursprung för Fyrfasens kunder som gjort ett miljöval under 2021

Din el har producerats från förnybara energikällor, vilket innebär att dina CO2-utsläpp är nära noll. Ursprungsmärkningen visar vilka förnybara energikällor våra kunder valt att få sin el ifrån. Hos oss på Fyrfasen kan du välja Bra Miljöval.

 

Elens ursprung för dig som inte gjort ett miljöval hos Fyrfasen under 2021

Om du inte gör ett miljöval och väljer ursprungsmärkt el, då får du el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den el som blir kvar när hänsyn har tagits till kundernas aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre, utsläppen lika så. Nordisk residualmix beräknas varje år av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.

 

Titta alltid efter en ursprungsmärkning på din el, då kan du göra ett medvetet val och säkerställa att din el kommer från förnybara energikällor om du vill. Omärkt el kan ha sitt ursprung i kol eller olja, krafter som orsakar stora koldioxidutsläpp dygnet runt, året runt. Genom att välja ursprungsmärkt el medverkar du till att elmixen på Nord Pool blir grönare varje år.

Miljöpåverkan av den el vi köper

Typ

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Residualmix år 2021

371,99

0,001126

Vattenkraft (livscykel)

4

Vindkraft

12

Gällande el så är det skillnad på vad som tillverkas, vad kunden betalar för och vad som levereras ur hålen i väggen.

 

Produktion av el

Huvuddelen av elen i Sverige produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ca. 10 % av elen som vindkraft, där vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer fortsätta att öka de närmaste åren.

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. All el som tillverkas i Sverige används inte i Sverige utan kan via ledningar exporteras och användas i t.ex. Danmark. Import och export av el justeras utifrån balansen i elnätet.

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen ”Nord Pool”. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

 

Vad levereras ur två hål i väggen?

Bor du nära ett kärnkraftverk levereras kärnkraftsel ur hålen i väggen, oavsett vilka miljöval du gjort hos elbolaget. Anledningen är att elektronerna* alltid går den kortaste vägen. När kärnkraftverket står stilla kommer elektronerna från näst närmaste kraftverk, som t.ex. kan vara ett vindkraftverk.

När Sverige importerar el från Norge kommer vattenkraftsgenererade elektroner till de som bor i västra delen av landet, när vi köper el från Danmark får de i Skåne hälften vindkraft och hälften fossil el. Det är den fysiska verkligheten.

*Elektrod: En elektrisk ledare som möjliggör flödet av elektrisk ström i en eller flera riktningar.

 

Vad kunden betalar för

Kunden betalar för sin förbrukning, skatter, avgifter och eventuell ursprungsmärkning.