Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Elnätsföretag och elhandelsföretag – vad är skillnaden?

Du har två elavtal, elnät och elhandel

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal som ser till att elen som produceras kan komma hem till dig. Det andra är ett elhandelsavtal som gör att du kan köpa den el som du gör av med i hemmet. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern får du oftast en faktura, annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

 

Du kan inte välja elnätsföretag och säkringen påverkar priset

Elnätsföretaget tar betalt för byggnation, drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Hur mycket abonnemanget kostar beror bl.a. på säkringens storlek, vilket är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på din säkring. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek. Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte heller påverka kostnaderna på så vis.

 

Den el du förbrukar och du väljer själv elhandelsföretag

Elhandelsföretaget är där du köper den el du förbrukar. De kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal, t.ex. med ett fast eller ett rörligt elpris. Ofta tillkommer en fast avgift, t.ex. årsavgift. Tecknar du avtal om ett fast elpris så är det bundet under en viss tid, ofta 1, 2 eller 3 år. Ett rörligt elpris följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering. Du kan fritt välja elhandelsföretag och på så vis påverka dina kostnader.

Se även:
Hur du tecknar elhandelsavtal med Fyrfasen Energi
Elpris och prisjämförelser hos Fyrfasen

 

Skatter, elcertifikat och andra myndighetsavgifter betalas av alla

Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor), andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms. Energiskatten skiljer sig inom Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.

Se även: 
Energiskatt vad är det?