Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Vad består mina elkostnader av?

Information om elhandel, elnät och vilka delar som påverkar dina elkostnader.

Elhandel – kunden väljer, fri konkurrens

Kunden kan fritt välja elhandelsföretag att köpa sin el av på en avreglerad marknad med full konkurrens. I Sverige finns cirka 120 elhandelsföretag. Elhandelsföretagen erbjuder kunderna olika typer av avtal, t ex ett rörligt elpris eller ett bundet elpris under en viss tid, vanligen ett till tre år. Ofta tillkommer också en fast avgift, årsavgift.

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen, Nord Pool, där elproducenter från hela Norden säljer el. Vissa elhandelsföretag ingår i koncerner som har egen elproduktion. De agerar på börsen både som producenter och elhandlare.

Priset på elbörsen styrs av tillgång och efterfrågan. Efterfrågan på el ökar i Norden. Därför måste vi utnyttja el från dyrare kraftverk, eldade med fossila bränslen främst kolkraftverk i Danmark, Finland men också Tyskland. Ökat elutbyte med länder utanför Norden har blivit alltmer styrande för elpriserna på den nordiska elbörsen.

Tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen avgör i vilken utsträckning som dyrare kraftslag behöver tas i anspråk, vilket påverkar priset på elbörsen.

Priset på elbörsen påverkas av stigande priser på fossila bränslen. De fossila bränslena belastas dessutom med kostnader för utsläpp av koldioxid, genom EU:s handelssystem med utsläppsrätter som ökade elpriset med knappt 20 öre per kilowattimme (kWh) under första halvåret 2008.

Se även:
Dagsaktuella priser på den nordiska elbörsen, Nord Pool
Priser och prisjämförelser hos Fyrfasen
Information om hur du tecknar elhandelsavtal med Fyrfasen

 

Elnät – Beror på var kunden bor, övervakas av staten

Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Kunden kan därför inte fritt välja elnätsföretag. Elnätskostnaden beror på var i landet kunden bor och om det är i tätort eller glesbygd (det är dyrare i glesbygd).

Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Elnätskostnaden består av en avgift för abonnemang och en avgift per förbrukad kilowattimme, (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som kunden kan ta ut vid ett och samma tillfälle.

Energimarknadsinspektionen hos Statens Energimyndighet kontrollerar att kundernas elnätskostnader är skäliga.

Se även:
Energimarknadsinspektionen hos Statens Energimyndighet
Skillnaden på elavtalen – elhandel och elnät

Dina elkostnader består av tre delar:

  1. Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag är cirka 35 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.
  2. Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget är cirka 20 procent av totalkostnaden.
  3. Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten är cirka 45 procent av totalkostnaden.

Kunder som handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast bara en faktura. Övriga kunder får två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Se även:
Producera din egen miljövänliga energi med mikroproduktion