Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Kan elen komma att stängas av till vintern?

Kommer elen att stängas ned i vinter? Beror det i så fall på elbrist, effektbrist eller varför inte kapacitetsbrist? Det råder sannerligen en hel del oro och oklarheter kring läget på elmarknaden. Därför vill vi reda ut begreppen och försöka bringa klarhet i medias alarmerande rubriker om att elen kan komma att stängas av under vissa tider framöver.

Låt oss börja med att reda ut tre viktiga begrepp; elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist.

Elbrist

Elbrist inträffar när vi producerar mindre el än vad vi förbrukar sett över en längre tidsperiod. I Sverige har vi de senaste tio åren producerat mer el än vi använder och även kunnat exportera en hel del – sett över hela året. Därför råder ingen elbrist i Sverige. På Energimyndighetens hemsida får du bättre koll på hur Sverige producerar, importerar och exporterar energi.

Effektbrist

Elektrisk effekt är den mängd el vi använder vid en viss tidpunkt. En mängd som kan förändras mycket beroende på årstid och väder. På vintern behöver vi mer el för uppvärmning, då behövs mer el varje dag och timme för att tillgodose det ökade behovet. Effektbrist inträffar när den el som finns tillgänglig i vårt elsystem i stunden inte räcker till för att täcka vårt behov just då. Ett gott exempel i hemmet är när en propp går. Då har du haft för många elektriska apparater i gång samtidigt, det vill säga mer än vad din säkring klarar av. Därför slås strömmen som följd av effektbrist. I främst södra Sverige kan effektbrist uppstå en kall och vindstilla vinterdag, men lyckligtvis går då inga proppar i alla hem. Detta tack vare att vi kan importera el från Europa eller sätta in reservkraft som annars inte används.

Kapacitetsbrist

Elen som produceras på en plats måste sedan färdas på ett effektivt sätt. När vi pratar om kapacitetsbrist menas att elnäten inte har kapacitet att leverera el i den omfattning som krävs. Den el som produceras i norra Sverige behöver färdas genom stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät. Idag är stamnätet inte effektivt nog för att transportera all el som är producerad i norr och som inte används där, söder där behovet är som störst. Därför behöver vi täcka upp för behovet genom att importera el från Europa vid vissa tidpunkter. Är priset högt i Europa så blir även priset i södra Sverige högt.

Kan man komma att stänga av elen till vintern?

Det är Svenska Kraftnät (SvK) som ansvarar för att vi har ett elsystem i balans i vårt avlånga land. Under senare tid har risken för effektbrist ökat. Detta beror på att vi har minskad tillgång på planerbar kraft såsom kärnkraft i södra Sverige. I samband med att Ryssland strypt gasaleveranser till Europa har risken ökat ytterligare. Då risken för effektbrist har ökat så ökar även risken för frånkoppling. Enligt Svenska Kraftnät har risken på senare tid gått från låg till reell vilket innebär att man kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter. Sverige har under flera år varit beroende av import vid de mest ansträngda situationerna. Nu minskar dock sannolikheten att få import från Europa samtidigt som Ringhals 4 inte återstartar enligt plan. Läs mer hos Svenska Kraftnät.

Vad du göra något för att bidra till minskad risk för effektbrist?

Genom att minska din elförbrukning och använda elen mer flexibelt kan vi alla bidra till att minska risken för effektbrist och frånkoppling i vinter. Allt vi gör i vinter inom energibesparing kommer att få effekt i ett större perspektiv genom sänkta elkostnader, minskat beroende av rysk gas och ett mindre pressat elsystem. Det kommer att gynna oss alla, från norr till söder. I vår app kan du följa elpriset över dygnet och styra din förbrukning till billigare timmar, som även är timmar så efterfrågan på el inte är lika stor.

Publicerad 29 augusti 2022

Se också

Låga elpriser – läge att binda elpriset?

2024-06-02

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

2024-06-02

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29