Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

–På en marknad i förändring behöver även våra erbjudanden till kunderna anpassas. Eftersom det idag är svårt att erbjuda ett traditionellt fastprisavtal utan att behöva ta ut höga riskpremier behövde vi tänka om och nytt, säger Joakim Wendler, affärsområdesansvarig på Fyrfasen.

Det nya elavtalet, Balanserat elpris, är i grunden ett timprisavtal med ett tillägg av en prissäkring som har en utjämnande effekt på timpriset. Det innebär att kunden får ett antal kilowattimmar prissäkrade för ett år framåt. Antalet kilowattimmar som prissäkras baseras på det senaste årets förbrukning. Kilowattimmarna fördelas sedan ut över årets månader utifrån en kurva som är anpassad till kundens förbrukningsmönster. Inom månaden fördelas kilowattimmarna jämnt över månadens alla timmar.

–Det ger en stabil grund och fungerar som en försäkring mot stora prissvängningar.

I praktiken kommer kundens förbrukning alltid att avvika något från den volym som prissäkrats.

–Förbrukar du över den prissäkrade volymen så köper vi in el till aktuellt marknadspris på spotmarknaden för den aktuella timmen för att täcka upp för avvikelsen. På samma sätt säljer vi el till aktuellt marknadspris om du förbrukat mindre än din prissäkrade volym.

Det slutliga priset kommer att variera något från den ursprungliga prissäkringen, men du undviker stora svängningar. Och den stora fördelen är att riskpremierna minskas, vilket gör att vi kan erbjuda ett betydligt lägre pris än ett traditionellt fastprisavtal.

–Går du ut och undersöker priser för fastprisavtal ligger de för närvarande på ca 20-25 öre/kWh över prissäkringen på Fyrfasens Balanserat elpris. En stor del av den kostnaden utgörs av riskpremier som företagen tar ut för att skydda sig mot prisrörelser. Med Balanserat elpris kan vi minska den kostnaden genom att du kan acceptera en prisavvikelse från den fasta volymkostnaden, säger Joakim Wendler.

Intresset från kunderna har hittills varit stort. Under utvecklingsfasen testades modellen på en kundgrupp för att få insikter och göra justeringar så nära kundernas behov som möjligt. Ryktet spreds snabbt utanför kundgruppen, vilket ledde till att man började ta in intresseanmälningar för att kunna kontakta kunder som visat intresse.

–När vi lanserade avtalet hade vi strax över 3 000 kunder som visade intresse. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda en trygg produkt som mottagits med sådan entusiasm från våra kunder, avslutar Joakim Wendler.

Publicerad 2 juni 2024

Se också

Låga elpriser – läge att binda elpriset?

2024-06-02

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29

Hållbara elavtal för fjällens skull Fyrfasen

Läget på elmarknaden maj

2024-05-06