Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Läget på elmarknaden maj

Läget på elmarknaden

Här förser vi dig med senaste informationen om elmarknaden. Analysen är framtagen av vår samarbetspartner Axpo. Har du frågor, ta gärna kontakt med våra rådgivare.

Rörligt elpris april

April bjöd på ett fallande spotpris men med stora variationer i månaden. Första halvan av april präglades generellt av lågtrycksbetonat väder med mer vind och nederbörd än normalt vilket gav fallande spotpris. Det kulminerade i SE4 söndagen den 14/4 med negativt dygnspris drivet av låg förbrukning samt mycket vind. SE4 har haft flera timmar under månaden med lägre pris än SE1-SE3 vilket oftast sammanfallit med låg förbrukning samt framför allt import av lägre priser från kontinenten där man ser kraftig effekt av solproduktionen under eftermiddagstimmarna. Detta leder till import från Tyskland till SE4 som i sin tur exporte-rar till elområdena norrut. Detta fenomen har vi sett tidigare år men effekten blir kraftigare för varje år som går med mer installerad sol.

Under andra halvan av april skiftade vädret abrupt mot kallt, torrt och vindfattigt väder. Detta gav återigen stigande spotpris och hyfsat jämna priser mellan elområdena. Det kalla vädret försenade vårfloden som förväntas komma igång rejält under maj istället. Kärnkraften är nu inne i perioden av årliga underhåll där Oskarshamn 2, Forsmark 2, Olkiluoto 2 och 3 är ute för tillfället. Tillgängligheten ligger den 3/5 på 56 %.

 

Prognos

Under maj kommer snösmältningen igång i större utsträckning vilket bör sätta något mer press på vattenproducenterna. Samtidigt är nederbörden i prognoserna fortsatt modest vilket begränsar nedsidan. Prognoserna visar på fortsatt lite vind ända fram till mitten av maj vilket tillsammans med fortsatt underhåll från kärnkraften också begränsar nedsidan. I den andra vågskålen har vi mildare väder att vänta efterhand vilket bör ge minskad förbrukning vilket sammantaget bör ge ett fallande spotpris.

Väder

Temperaturen varierade rejält under april med överlag milt väder initialt för att följas av påtagligt kallt väder under andra halvan av månaden. Snittet i Sverige hamnade på 5,8 °C, normalen ligger på 6,5 °C. Nederbörden var högre än normalt med ett utfall på 12,6 TWh, normalen för april ligger på 10,5 TWh.

Publicerad 6 maj 2024

Se också

Just nu genomför vi en kundundersökning

2024-03-18

Testa elsnöskoter med oss 22 mars

2024-03-15

Tour de Fyrfasen 6-7 januari

2024-01-03