Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Så mycket får du i elpriskompensation

Så mycket får du i elpriskompensation

Efter att regeringen den 12 januari gick ut med ett pressmeddelande om att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation så har det skapats en del frågor. Nu har man kommit ett steg längre i hur kompensationsmodellen ska utformas och igår 19 januari gick man ut med mer information kring vilka som får ta del av stödet samt hur mycket. Vi har sammanfattat de viktigaste punkterna i vad förslaget innebär.

Vad innebär förslaget?

Regeringen avsätter drygt sex miljarder/knappt sju miljarder för att ge stöd till de ca. 2 miljoner hushåll som har höga elräkningar. Ersättning avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Vilka kan få kompensation?

Omkring 2 miljoner svenska hushåll kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller både de med högre och lägre förbrukning, från 700 kWh per månad till 2000 kWh. månad. De hushåll som har drabbats av höga elräkningar under vintermånaderna ska få stöd.

När kommer pengarna att betalas ut?

Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels på hur kunden valt att hantera sin elräkning.

Måste jag söka pengarna, eller hur kommer det här att fungera?

Nej, du behöver inte söka pengarna, utbetalningen kommer att ske automatiskt från ditt elnätsbolag. Du behöver inte göra något själv. Utbetalningen sker antingen genom en utbetalning eller kreditering på fakturan. Sker det genom kreditering kan pengarna komma dig genom att beloppet dras av på flera elnätsräkningar tills du har fått hela beloppet. Hur du får pengarna kan du som kund inte välja utan är upp till elnätsbolaget.

Hur mycket kan det här betyda för mig som enskild konsument?

Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får totalt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Vad händer om jag har flyttat?

Vi kommer då att ta kontakt med dig för utbetalning.

Får man stödet om man har flera bostäder? Fritidshus och bostad?

Ja, du får ett stöd per hus.

Kommer jag som bor i lägenhet att kunna få del av det här?

Ja, om du har haft en hög elförbrukning. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på om du bor i lägenhet, villa eller radhus. Du ska ha haft en hög elförbrukning och därigenom en hög elräkning.

Gäller det här i hela Sverige?

Ja.

Varför får de med fast avtal stöd? De har ju inte drabbats av prisökningarna?

De som har fastprisavtal har en slags försäkring. De har betalat mer varje månad under en längre tid för att försäkra sig mot oväntade höjningar och dessutom har priserna på nya fastprisavtal nu gått upp. Även den som sprider ut kostnaden för det här över längre tid ska ha rätt till ersättning.

Mer info hittar du på regeringens hemsida

Publicerad 20 januari 2022

Se också

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

2024-07-22

Låga elpriser – läge att binda elpriset?

2024-06-02

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29