Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Varför ställer vi om klockan?

Varför ställer vi om klockan?

Vintertid kallas även för normaltid. Sommartid infördes för första gången i Österrike och Tyskland den 30 april 1916 för att spara energi och därmed olja, som var en bristvara på grund av första världskriget. En rad europeiska länder, däribland Sverige, följde efter i maj samma år.

Sommartid återkom under andra världskriget, men först från 1980 blev sommartid ett fast inslag i Sverige och 1996 infördes samma sommartid i alla EU-länder. Varför ställer vi om klockan är det många som frågar sig och EU-parlamentet röstade i mars 2019 för att med start år 2021 sluta ställa om klockan, men så blev det inte.

Sparar sommartid energi?

På senare år har flera undersökningar gjorts för att ta reda på om sommartid faktiskt sparar energi. En vetenskaplig analys av den australiska energiförbrukningen gjordes under OS i Sydney år 2000 då delar av landet förlängde sommartiden. Forskarna fann att åtgärden reducerade förbrukningen av belysning och annan elektricitet på kvällen, men ökade energiförbrukningen under de mörka morgontimmarna – vilket kompenserade för besparingen på kvällen.

Andra undersökningar visar att sommartid har en positiv effekt. I en rapport från 2008 om sommartid som gjordes i USA efter att ha infört sommartid 2005, kom man fram till att det faktiskt sparar energi att ställa fram klockorna. Enligt studien reduceras USA:s årliga elförbrukning med 0,03 procent. Procentsatserna ser små ut, men representerar ändå betydande besparingar på grund av landets enorma sammanlagda energiförbrukning.

Källa: Nationalgeographic

Publicerad 19 oktober 2020

Se också

Låga elpriser – läge att binda elpriset?

2024-06-02

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

2024-06-02

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29