Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Lägre elpriser för kunder i norr

En sommar är till ända där redan höga elpriser nådde nya rekordnivåer för många kunder. Få har nog missat medias rapportering om utmaningarna för svensk och europeisk elmarknad, och hur detta påverkar både företag och privatpersoner. Många oroar sig nu för skenande elkostnader, speciellt inför vintern. Inte minst märker vi det på antalet kunder som hör av sig med frågor till oss på Fyrfasen. 

Det är naturligt att känna oro över sina elräkningar med tanke på hur nyhetsrapporteringen sett ut. Det har dock undgått många att situationen inte är lika allvarlig för alla i Sverige. Kunder i norr har klarat sig undan de mest extrema prisnivåerna som kunder i mellersta och södra Sverige upplevt. Hur kan det komma sig? Jo, Sverige är nämligen uppdelat i fyra elområden som prissätts separat.

Stora prisskillnader mellan norr och söder

Sedan våra 4 elområden kom till 2011 har vi haft prisskillnader mellan norr och söder, men vi har aldrig sett så extrema skillnader som nu. I slutet av augusti 2022 noterades till exempel ett veckomedelvärde för elpriset på cirka 4 kronor per kWh i vårt sydligaste elområde, samtidigt som våra norra elområden landade på 20 öre per kWh. På Nordpool kan du följa och jämföra elpriset för olika områden i Sverige och Europa.

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan men påverkas också av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. I norr (elområde 1 och 2) finns idag gott om kraft från både vind och vatten. När tillgången i ett elområde överstiger efterfrågan så hålls priserna nere. Vi har dock på senare tid sett höga pristoppar under kortare perioder  även i norr. Detta beror till stor del på låg vindproduktion men området påverkas också av kringliggande elprisområden i Sverige och Norge.

Elområden i Sverige

Höga priser på den europeiska marknaden 

I elområde 3 och 4 som täcker södra Sverige kommer elkraften primärt från kärnkraft, men behovet av el är numer ofta större än vad som produceras då flera kärnkraftverk lagts ned. Behovet förvärras i perioder med svaga vindar då vindkraften inte levererar. Då möjligheten till kraftöverföring från elområden i norr är begränsad räcker inte alltid kraften till i söder för att täcka behovet. Detta gäller speciellt timmar på dygnet när användandet av el är högt. För att undvika effektbrist i söder behöver el importeras från våra europeiska grannar. Men då är det inte bara elen som importeras, utan även priset.

En betydande del av europeisk elproduktion kommer från kraftverk som använder fossila bränslen, som gas och kol. Europeiska elpriser påverkas mycket av höga priser på gas och kol, som ökat ytterligare sedan kriget i Ukraina bröt ut. Kunder i södra Sverige har alltså stundtals behövt importera de höga elpriser som råder på kontinenten, något som kunder i norra Sverige kunnat undvika. 

Vad kan du som kund göra för att påverka dina kostnader?

Många av våra kunder med fasta avtal oroar sig för vad som kommer att hända när avtalen löper ut. Vi rekommenderar inte i nuläget att teckna ett nytt fast avtal. Den oförutsägbara elmarknaden med höga pristoppar gör att elhandelsbolag som fortfarande erbjuder fasta avtal tar ut ett mycket högt risktillägg. Vi på Fyrfasen tycker inte att det ger förutsättningar för ett schysst elavtal, och erbjuder därför endast rörliga avtal och timprisavtal. Det ger våra kunder förutsättningar att hålla nere sina kostnader genom att till exempel aktivt undvika att tvätta, diska och bruka mycket el på dygnets dyraste tider. Du hittar fler tips på enkla åtgärder för att påverka din förbrukning och kostnader här 

Publicerad 2 september 2022

Se också

På en elmarknad där priserna präglas av alltmer oförutsägbarhet växer möjligheterna för nya produkter fram. Nyligen lanserade Fyrfasen ett elavtal som ska ge kunderna förutsättningar till ett mer jämnt och förutsägbart elpris över hela året.

Stort intresse för Fyrfasens nya elavtal

2024-07-22

Låga elpriser – läge att binda elpriset?

2024-06-02

Fyrfasen är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag

2024-05-29